Archive for huhtikuu, 2008

FeatureCAM 2008 versio sisältää jatkuvan viisiakselisen työstön

Piirrepohjaisen Delcam FeatureCAM CAM -ohjelmiston uusi versio sisältää tuen jatkuvalle viisiakseliselle työstölle. Lisäksi uusi versio sisältää paremman jäännösmateriaalin hallinnan sorvauksessa ja parannetun työkalutietokannan, jossa on lisätoimintoja syöttöjen ja nopeuksien linkittämiseen tietylle työkalulle. Delcam FeatureCAM 2008 versiossa on lisäksi suuri joukko pienempiä parannuksia ja uusia postprosessoreita sorvaus-jyrsintään.

PartMaker CAM -ohjelmiston edustus Cimera Oy:lle

PartMaker on maailman johtava ohjelmisto moniakselisten sorvien ja Swiss -tyyppisten tankosorvausautomaattien ohjelmoinnissa. Se on tietämyspohjainen CAM -järjestelmä, joka muistaa työkalut, materiaalit ja työkierrot, joita tarvitaan yksilöllisen osapiirteen koneistamiseen. Käyttäjän ei siten tarvitse antaa uudelleen samaa informaatiota seuraavissa osissa. Se myös parantaa tuottavuutta työkalunhallintatoiminnoilla, kuten käyttämällä useaa työkalua yhtäaikaisesti.

PowerSHAPE-e

PowerSHAPE-e on erikoisversio Delcamin PowerSHAPE CAD -ohjelmistosta. Ohjelmisto on ilmaiseksi ladattavissa osoitteesta www.powershape-e.com. PowerSHAPE-e tallentaa mallit salatussa muodossa ja ne voidaan siirtää toisiin ohjelmistoihin maksamalla siirtomaksu jokaisesta mallista. Voit kuitenkin muokata mallia niin pajon kuin haluat ennen siirtoa valmistukseen.

Uudet Kanavantyöstöoptiot PowerMILLissä

Useat johtavat moottorinvalmistajat ovat jo pitkään käyttäneet PowerMILL -ohjelmistoa. Suurin etu käytettäessä uusia optioita on kanaviston työstöprosessin automaattinen jakaminen alueisiin, jotka voidaan työstää kolmeakselisella työstöllä ja niihin jotka vaativat paikoittavaa tai jatkuvaa viisiakselista työstöä. Useimmissa työstökoneissa kolmiakselisella tai paikoittavalla viisiakselisella työstöllä voidaan työstää tarkemmin ja suuremmalla nopeudella. Terän värähtely on pienempää kuin jatkuvalla viisiakselisella työstöllä. Kuitenkin moottorin kanavistojen työstö vaatii jatkuvaa viisiakselista työstöä osalle valmistusta.

Uusi PowerINSPECT versio

Uusi PowerINSPECT versio sisältää moniakselisen mittauksen työstökoneella, on aikaisempaa helpompi käyttää ja on yhteensopiva lentokoneteollisuuden käyttämän AIMS Metrology Systemin kanssa. Moniakselisen option avulla voidaan moniakselisella laitteella suorittaa tarkastus joko työstön aikana tai sen jälkeen. Suurin hyöty on se, että vastapäästöalueet voidaan tarkastaa ilman, että joutuu siirtämään kappaletta eri asentoon.

Uusi elektrodien suunnittelujärjestelmä

Delcam on julkaissut uuden version automaattisesta elektrodien suunnittelujärjestelmästä PS-Electrodesta. PS-Electrode on moduuli Power Solution -ohjelmistoihin, jolla suunnitellaan nopeasti ja helposti kipinätyöstö- elektrodeja. Huolimatta suurnopeustyöstön yleistymisestä tarvitaan elektrodeja edelleen muotinvalmistuksessa kun tehdään pieniä yksityiskohtia, pintatekstuuria tai erittäin hyvää pinnanlaatua. PS-Electrode nopeuttaa elektrodin tekemistä kaikissa näistä tapauksissa. Uudessa versiossa on lisätty räätälöintioptioita ja mahdollisuus simuloida elektrodin toimintaa. Se myös sisältää kirjastot Erowan, Hirschmanin ja 3R :n pitimistä.

Delcamille myönnettiin US -patentti suurnopeustyöstöön

Delcamille on myönnetty US patentti sen ainutlaatuisesta suurnopeustyöstötekniikasta, kilparatarouhinnasta. Tämä strategia lisää työstön tehokkuutta suuremman materiaalinpoiston kautta ja lyhempien työstöratojen avulla. Samalla se vähentää kustannuksia säästämällä teriä ja työstökonetta kulumisesta ja rikkoontumisesta. Kilparatarouhinnassa työstöliikkeet tulevat juohevammiksi, kun rata siirtyy kauemmaksi muodosta. Käyttäjä voi helposti ohjata työstöradan muutosta. Tämä tekniikka on käytössä PowerMILL CAM -ohjelmistossa.

Kolmioverkkomallinnus CopyCAD -ohjelmistoon

Delcam on lisännyt uusia kolmioverkkomallinnusominaisuuksia CopyCAD -käänteisen mallinnuksen -ohjelmistoon. Nyt voidaan luoda täydelliset CAD -mallit epätäydellisestä digitointitiedosta ilman CAD -ohjelmistoa. Jo monien vuosien ajan on CopyCAD sisältänyt ominaisuudet korkealuokkaisten mallien tekoon huonosta digitointitiedosta. Pehmennystyökaluilla on voitu pehmentää epätasaista pintaa ja muovaustyökaluilla on voitu muovailla koko mallia. Nyt CopyCADin uusilla mallinnustyökaluilla voidaan luoda uusia geometrisiä piirteitä, jolloin ohjelmistoa voidaan käyttää täydellisenä kolmioverkko- mallintajana.

Joensuun tiedepuisto Oy:n Imtec valitsi PowerMILL:n

Joensuulainen Imtec on valinnut PowerMILL :n CAM -ohjelmistoksi suunopeus-, kova- ja mikrotyöstöön. PowerMILL :n valitseminen ohjelmistoratkaisuksi takaa Imtecille korkeatasoisen ja kehittyvän suurnopeus- ja kovatyöstön sekä mikrotyöstön ohjelmointiin soveltuvan CAM-ohjelmiston sekä osaamisen tason jatkuva kehittymisen. Imtec ja Cimera Oy aloittivat heti yhteistyön CAM -ohjelmoinnin koulutuksessa ja kehityksessä. Imtec on aikaansa seuraava ja jatkuvasti kehittyvä muovi- ja työvälineteollisuuden palveluorganisaatio, joka on yksi Joensuun Tiedepuisto Oy:n toimintayksiköistä. Imtec on kansainvälisesti tunnettu tuotekehityksen ja työvälinevalmistuksen uusinta teknologiaa hyödyntävä suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Imtec on keskittynyt työvälinetekniikassa erityisesti

  • suurnopeus- ja kovatyöstön menetelmien ja ohjelmoinnin kehittämiseen
  • mikrotyöstöön ja mikromuottien valmistukseen
  • uusiin pikamuotti- ja protomalliratkaisuihin lasersintrauksella sekä suurnopeustyöstöllä

Uusia ominaisuuksia muovaukseen

PowerSHAPE:n uusin versio sisältää uusia ominaisuuksia muovaukseen. Kontrollina voidaan käyttää nyt myös pintaa, muovattavalle pinnalle kiedotun korkokuvion muoto säilyy ja tilavuudelle tai pinnalle voidaan tehdä useita erilaisia muovauksia.

Lue koko artikkeli ’Uusia ominaisuuksia muovaukseen’