PowerINSPECT 2011

pi2011Delcam on julkaissut 2011 version PowerINSPECT -mittausohjelmistosta.
Tässä uudessa versiossa tulosten analysointi on yhä helpompaa uuden ”Nopea Raportti” -option avulla. Se sisältää myös parannuksia pistepilvien käsittelyyn, mittaustiedon uudelleenkäyttöön ja geometristen toleranssien käyttöön.

PowerINSPECT on maailman johtava laitteistoriippumaton mittausohjelmisto. Sitä voidaan käyttää kaiken tyyppisillä mittauslaitteilla mukaan lukien manuaaliset ja tietokoneohjatut CMM laitteet, kannettavat mittavarret, optiset mittauslaitteet ja CNC työstökoneet. Se sisältää mittausrutiinit yksinkertaisten mittojen ottamiseen, geometristen piirteiden tarkastamiseen ja monimutkaisten 3D pintojen tarkastukseen. Helppolukuiset tulosraportit sisältävät yksityiskohtaisen informaation, joka on kaikkien ymmärrettävässä muodossa.

Raportointi PowerINSPECT :ssä on nyt entistä joustavampaa ”Nopea raportti” -option avulla. Käyttäjä voi lisätä otsikkotiedot mihin tahansa raporttia varten poimittuun kuvaan. Nopeamman tulosten tulkinnan ansiosta tuotteen virheet voidaan tunnistaa ja korjata nopeammin alentaen siten kustannuksia.

Viivanauhalasereilla tuotettujen pistepilvien käsittelyä ja linjaamista on nyt parannettu. Linjauksen kriittisen alueen painottaminen voidaan tehdä valitsemalla haluttu alue pistejoukosta ja kiinnittää se CAD -malliin. Kaikkia pisteitä ei käsitellä silloin yhdenvertaisina, vaan valitulla alueella on korkeampi prioriteetti linjauksessa. Näin linjausta voidaan ohjata paremmin.

Geometristen mittausten pisteet voidaan uudessa versiossa konvertoida pintapisteiksi ja käyttää niitä koon ja paikan tarkistuksessa. Tämä parannus mahdollistaa myös olemassa olevien geometristen strategioiden käytön pinnantarkastuksessa. Näin voidaan lyhentää mittaukseen käytettyä aikaa ja mahdollistaa yksityiskohtaisemmat, yhdenmukaiset ja edulliset mittausrutiinit.

Kehittyneemmän CAD -mallien lukemisen ansiosta mittaajalla on käytettävissä enemmän tietoa. GD&T on yleisin mallipohjainen määrittelymuoto. PowerINSPECT tukee nyt GD&T tietoa sekä Unigraphics :ssa että CATIA :ssa. Käyttäjä voi nyt luoda GD&T mittaukset suoraan CAD -mallista. CATIA -tiedostojen parannettu puurakenteen käsittely helpottaa kokoonpanojen käsittelyä.