PowerMILL 2011

powermill2011Delcam on julkaissut 2011 version PowerMILL -ohjelmistosta viisiakseliseen ja suurnopeustyöstöön. Tällä versiolla turvallisten työstöratojen ohjelmointi on turvallisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Uusi jäännösmallioptio suojelee terää ja työstökonetta liialliselta kuormitukselta. Muita parannuksia ovat uudet muokkausominaisuudet samojen osien työstössä, monipuoliset syöttöjen muokkaamiset lähestymisissä ja poistumisissa sekä lisäominaisuudet geometrian luonnissa.
Uudet työkaluvoimien optimoinnnin optiot helpottavat ohjelmoijien perusongelmaa. Toisaalta he haluavat maksimoida tuottavuuden laittamalla syötön työstökoneella niin suureksi kuin on mahdollista, ja toisaalta heidän täytyy käyttää turvallisia nopeuksia, jotta terät eivät rikkoudu. Turvallinen työstö on tullut yhä tärkeämmäksi miehittämättömän työstön yleistymisen myötä.

Moniin CAM -ohjelmistoihin sisältyy strategioita työkaluvoimien optimointiin, jotta voidaan käyttää suurempia syöttöarvoja. Nämä perustuvat työstön tilavuusvirtaan. Tämä rajoittuu kuitenkin yleensä rouhintaratoihin. PowerMILL :n uutta jäännösmateriaaliteknologiaa hyödynnetään myös viimeistely- ja jäännösviimeistelyradoissa, jolloin varmistetaan että koneella ajetaan joka vaiheessa turvallisia ratoja.

Menetelmän avain on PowerMILL:n joka vaiheessa päivittyvän jäännösmallin tarkkuus. Nämä mallit sisältävät tarkan kuvauksen jäljellä olevasta materiaalista ja niillä varmistetaan, ettei terä leikkaa missään vaiheessa enempää materiaalia kuin on turvallista. Samalla jäännösmallit varmistavat sen, ettei rataa generoida alueille joilla ei ole enää materiaalia jäljellä. Näin vältetään turha ilman leikkaaminen.

Uusilla työstöradan muokkaustoiminnoilla työstöradan muuntaminen on nyt helpompaa ja niitä voidaan monistaa kuvioiksi. Kuviot voidaan määritellä esimerkiksi antamalla rivien ja sarakkeiden määrä tai etäisyys asteina keskipisteen ympäri.
Kopioinnin jälkeen radat voidaan järjestää uudelleen työkalunvaihtojen minimoimiseksi. Toimintoja voidaan käyttää esimerkiksi työstettäessä useita muottipesiä muottiin.

Ohjelmistoon on tehty parannuksia syötön optimoimiseksi, jotta voidaan paremmin ohjata aineeseen menemistä ja poistumista. Tyypillisesti aineeseen mentäessä ja poistuttaessa syötön pitää olla pienempi kuin työstön muilla osilla. Jos aineeseen menon syöttö asetetaan liian suureksi, niin se voi aiheuttaa terän rikkoontumisen tai pienemmillä kappaleilla jopa työstettävän osan irtoamisen kiinnittimestä. Poistumisen nopeus on kriittinen työstettäessä hauraita materiaaleja kuten grafiittielektrodeja, sillä terä voi lohkaista kappaleen pintaa liikkuessaan liian nopeasti. PowerMILL käyttäjät voivat nyt välttää nämä ongelmat asettamalla erityiset lähestymis- ja poistumissyötöt joko prosentteina muun työstöradan syötöstä tai absoluuttisina arvoina.

PowerMILL on sisältänyt geometrian luomisen jo monen vuoden ajan. Käyttäjä voi esimerkiksi luoda rajakäyrät, joilla työstö rajoitetaan tietylle osalle mallia. Geometrian luontia on parannettu useilla uusilla muokkaustoiminnoilla. Nyt käyrästä voidaan ottaa offset, muuntaa käyrien paikkaa, tasoittaa 3D käyrät tasoon tai projisoida 2D käyrät 3D pinnoille.