Parannettu viisiakselinen kontrollointi PowerMILL:ssä

powermill2013bliskKuten aikaisemmassa News.Delcam lehdessä mainittiin, uusi Vortex menetelmä suurnopeusrouhintaan on seuraava suuri parannus PowerMILL 2013 versiossa. Muita kehitettyjä ominaisuuksia uudessa julkaisussa ovat parempi viisiakselinen työstön kontrollointi, pehmeämpi spiraalityöstö ja tehokkaammat NC-ohjelmat.

Tärkein muutos viisiakselisessa työstössä on suurempi määrä työkalun akselin määrittelytapoja. Rasteriratojen nojaus- ja kallistuskulmat voidaan nyt määrittää suhteessa pinnan kohtisuoraan. Lisäksi työkalun akselia voidaan kontrolloida paremmin määrittäessä akseli pisteen, viivan tai käyrän suhteen. Nämä parannukset helpottavat työkalun ja kappaleen välisen kontaktikulman ohjaamista, ja siten optimaalisen työstöolosuhteiden saamista tehokasta työstöä ja hyvää pinnanlaatua varten.

Uusi spiraalityöstön algoritmi tekee pehmeämpiä työstöratoja, joilla saadaan parempi pinnanlaatu ja tasaisempi työstökoneen liike. Tämä muutos parantaa aineenpoiston, jyrkän ja laakean viimeistelyn, 3D-offset viimeistelyn ja optimoidun Z-askeltyöstön laatua.

NC-ohjelmista voidaan saada tehokkaampia järjestämällä ratoja automaattisesti työkalun numeron tai halkaisija mukaan työkalunvaihtojen vähentämiseksi, tai käyttämällä koordinaatistoja kiinnitysten vähentämiseksi.

Uutta pintojen valitsemisen työkalua voidaan käyttää valitsemaan automaattisesti kaikki pinnat joiden päästökulma on sama tai pienempi kuin annettu kulma. Sillä voidaan valita myös kaikki vaaka- tai pystysuorat pinnat, tai kaikki mallin vastapäästöllä olevat pinnat. Valituille pinnoille voidaan käyttää sitten niille sopivinta työstömenetelmää.

Työstöratojen historian tarkastelun parantamiseksi radan muokkaukset tallennetaan nyt työstörataan. Tarpeen vaatiessa rataan voidaan lisätä muistiinpanoja jotka selvittävät radan muokkauksen tarkoituksen. Tämä helpottaa eri käyttäjien välistä viestintää, esimerkiksi kun eri työvuorot ohjelmoivat samaa kappaletta. Myös ratojen uudelleen laskeminen myöhemmin on helpompaa muistiinpanojen avulla.

Useiden käyttäjien projekteissa voidaan nyt hyötyä rajaviivojen käyttäytymisen muutoksesta. Rajaviiva on nyt oletuksena linkitetty yhteen työstörataan. Rajaviiva päivitetään ja lasketaan automaattisesti uudestaan jos työstöradan parametrejä muokataan. Tämä varmistaa sen, että rajaviiva on aina samassa tahdissa työstöradan kanssa.

Simuloinnin törmäyksentarkistusta on parannettu niin, että työstökoneen törmäävä osa näkyy punaisena. Tämän avulla on helpompaa havaita törmäävä alue ja ratkaista ongelma.

Myös siipipyörien moduuliin on kehitetty uusi trokoidia käyttävä rouhinta. Sillä saadaan tasaisempi rasitus työkalulle ja sitä kautta parempi pinnanlaatu ja työkalun kesto. Myös aineeseen menoon lisätään automaattisesti liike joka välttää työkalun ylikuormittumista.