Tarkastus kahdella mittalaitteella

pi_dualDelcam julkaisee uuden PowerInspect 2013 version toukokuussa. Uudella versiolla voidaan mitata kahdella mittalaitteella samanaikaisesti. PowerINSPECT on ainoa tarkastusohjelmisto, joka tukee yhtäaikaista mittausta eri tyyppisillä ja eri valmistajien laitteilla. Laite voi myös olla laserskanneri.

Uuden version muita parannuksia ovat parannettu pistepilvien käsittely, mittausparametrien joukkomuokkaus, graafinen rajakäyrien muokkaus, joustavampi kaksipylväisten mittakoneiden ohjelmointi ja helpompi mittaus ja merkkaus, kun käytetään PowerINSPECT :iä savimallien tekemiseen.

PowerINSPECT on maailman johtava laitteistoriippumaton mittausohjelmisto. Sitä voidaan käyttää kaiken tyyppisillä mittauslaitteilla mukaan lukien manuaaliset ja tietokoneohjatut CMM laitteet, kannettavat mittavarret, optiset mittauslaitteet ja CNC työstökoneet.

Se sisältää mittausrutiinit yksinkertaisten mittojen ottamiseen, geometristen piirteiden tarkastamiseen ja monimutkaisten 3D pintojen tarkastukseen. Helppolukuisten ja yksityiskohtaisten tulosraporttien informaatio on kaikkien ymmärrettävässä muodossa.

Samanaikainen kahdella mittalaitteella mittaus on laajennus PowerINSPECT 2012 R2 :ssa julkaistuun kaksipylväisten mittakoneiden ohjelmointiin. Suurin hyöty on tarkastusaikojen lyheneminen, kun koko kappaleen mittaus voidaan tehdä yhdellä asetuksella ja mittaustieto tulee samanaikaisesti kahdesta lähteestä.

Samanaikainen kahdella laitteella mittaus toimii samalla tavalla kuin normaali PowerInspect :n yhden laitteen mittaus. Mallit ladataan samalla tavalla, mittauselementit luodaan samoin menetelmin jne. Näin tarvitaan vain hyvin vähän lisäkoulutusta.

Uudella PowerINSPECT versiolla voidaan mitata kappaleen molemmat puolet samanaikaisesti kahdella laserskannerilla. Tämä mahdollistaa valtavan ajan säästön millä tahansa tuotantolinjalla, koska mittalaitetta tai kappaletta ei tarvitse asettaa uudelleen, kun halutaan mitata kappaleen ympäri.

PowerINSPECT voi myös yhdistää kahden erityyppisen mittauslaitteen tulokset. Laserskanneria voidaan käyttää esimerkiksi ison kappaleen pitkän matkan tarkistuksiin, kun samalla tarkastetaan kriittisiä yksityiskohtia liikuteltavalla mittausvarrella.

Rasteriperusteista tarkastusta on tehty joustavammaksi mahdollisuudella muokata mittausaluetta graafisesti.

Kappalesarjojen laserskannausta on tehty helpommaksi. Ensimmäiseen kappaleeseen asetetaan tuloslaput kriittisiin kohtiin, jonka jälkeen ne generoituvat automaattisesti seuraavilla kappaleilla. Pisteiden poimimista pistepilvestä linjausta varten on parannettu.