Delcamin uusi PowerMILL

powermill-collision-warning2014R2 versio Delcamin PowerMILL CAM –ohjelmistosta sisältää uusia optioita ennätyksellisen nopeaan ja tarkkaan osien ja työkalujen työstöön. Uudet simulointi- ja räätälöintityökalut ja joustava muokkaus mahdollistavat ohjelmointiaikojen minimoinnin ja työstöaikojen lyhentymisen.

Uuteen version sisältyy myös parannuksia ainutlaatuiseen Vortex suurtehokkuus aineenpoistostrategiaan. Vortexin avulla saadaan nopea ja turvallinen aineenpoisto, koska kovametalliterällä voidaan käyttää täyttä leikkuupituutta ja siten minimoidaan työstöaikoja.  Vortex työstöradoissa kontrolloidaan myös terän kohtaamiskulmaa kappaleeseen ja saadaan siten tasainen tilavuusvirta ja syöttö, sekä minimoidaan terän kuluminen. Suurin uudistus PowerMILL 2014 R2 versiossa parantaa Vortex työstöratojen järjestystä ja siten minimoi nostojen määrää ja ilmaliikkeitä paranten yleistä tehokkuutta.

Tärkeimmät lisäykset 5 –akseliseen työstöön ovat uusi työstökoneen aseman jäljitystoiminto, sekä uusi työkalupalkki 3+2 akselisen työstökoneen konfiguraation ja työkalun akselin simulointiin ja asettamiseen.

Uusi ominaisuus on myös uudelleensuunniteltu käyttöliittymä, joka kertoo paremmin työstökoneen aseman ja kunkin akselin rajat. Käyttöliittymän liukusäätimet liikkuvat koneen osien asemien mukaan simuloinnin aikana ja se antaa varoituksen, jos joku akseliraja ylitetään.

Työkalun akselin ja työstökoneen aseman muokkaamiseen voidaan käyttää uutta työkalupalkkia. Sen avulla voidaan nopeasti ja helposti päivittää työstöradat uusille parametreille. Lisäksi voidaan määritellä uusi koordinaatisto, joka on linjattu uutteen akselisuuntaan ja asemaan. Sitä voidaan sitten käyttää myöhemmissä ohjelmoinnin vaiheissa.

Toinen lisäys, josta on hyötyä 5 –akselisessa ohjelmoinnissa on PowerMILL laajennus, jolla nähdään lineaari- ja kiertoakseleiden arvot käyrädiagrammina simuloinnin aikana.  Analysoimalla näitä graafeja käyttäjä voi helposti paikallistaa mahdolliset ongelmakohdat kuten yhtäkkiset akseleiden suunnanmuutokset, jotka voivat vaikuttaa pinnanlaatuun. Tällainen ongelma voidaan usein ratkaista muuttamalla kappaleen paikkaa työstökoneessa ja ajamalla uusi simulointi.

PowerMILL ohjelmaan on lisätty uusi menetelmä komposiittikäyrien tekemiseen, joka toimii samalla tavalla kuin Delcamin PowerSHAPE–ohjelmistossa. Sillä yhdistetään kaaret, viivat, käyrät ja pinnan reunat yhdeksi komposiittikäyräksi ja näin yksinkertaistetaan 2.5 D ohjelmointia ja muotoviivaviimeistelyä.

Käyrien muokkausta on myös parannettu. Nyt on mahdollista lisätä ja muokata pyöristyksiä komposiittikäyrässä. Lisäksi Bezier käyrän pisteen tangentteja voidaan muokata, joka mahdollistaa tarkemman tangenttien muokkauksen. Pisteiden määrää käyrällä voidaan myös muokata ja pisteyttää käyrä uudelleen.

PowerMILL 2014 R2 version rasteristrategian optimointia on parannettu, työstöradat ovat vähemmän pirstaloituneita ja niissä ei ole päällekkäisyyksiä. Ohjelmisto eliminoi automaattisesti pienet erilliset radanosat, jotka voivat jättää jälkiä kappaleen pintaan. Näiden lyhyiden liikkeiden poistaminen vähentää myös pikaliikepaikoituksien määrää. Jaksoaikoja voidaan vielä lyhentää minimoimalla päällekkäisyydet ja niin välttää ylimääräiset työstöt näillä alueilla.

Porauksiin on tehty useita parannuksia, kuten omat strategiat kullekin työkiertotyypille.

Uudet ulkopuolisen kierteen ja kierteityksen optiot sisältävät useita asetuksia strategian optimointiin.  Lisäksi PowerMILL voi nyt skannata mallin ja löytää kohdat, joissa reiät leikkaavat toisiaan. Näillä leikkausalueilla voidaan sitten asettaa lastunkatkaisuetäisyys, syöttö ja pyörimisnopeus erikseen.

Reikien tunnistusta, luontia ja muokkausta on parannettu. Reikien luontiin on nyt erityislomake ja toinen lomake, jolla ohjataan reikien muokkausta ja leikkausta.

Laajaan PowerMILL työkaluvalikoimaan on lisätty kaksi uutta työkalutyyppiä.  PowerMILL tukee nyt tyypillisesti potkurin lapojen työstössä käytettävää tynnyriterää. Tällä terällä saadaan pieni harjanteen korkeus suhteellisen suurella sivuttaisaskeleella. Uudella lohenpyrstöterällä voidaan nyt työstää helpommin esimerkiksi vastapäästöjä ja hammaspyöriä, joiden työstö muuten vaatisi joukon monimutkaisempia työstöratoja usealla työkalun vaihdolla.

Lopuksi on parannettu kahta aluetta PowerMILL räätälöinnissä. Ensiksi asiakaskohtaisten työkalupalkkien luonnin lomake on suunniteltu uudelleen parantamaan niiden luontia ja hallintaa.

Asiakaskohtaisten työkalupalkkien määrää on nostettu neljästä kolmeenkymmeneen kahteen ja niitä voidaan siirtää XML –tiedostoina käytettäväksi toisessa tietokoneessa.

Toiseksi on lisätty useita komentoja ja toimintoja tiedostojen luontiin ja muokkaukseen. Niillä voidaan kopioida tai tuhota tiedostoja ja hakemistoja ja tietoja voidaan lukea listoista käyttäen tiiviimpiä lausekkeita. Aktiivisten hakemistojen nimet voidaan määrittää nopeasti ja helposti, ja sarjamuokkaukset voidaan automatisoida esimerkiksi malliprojektien avulla.

Yksityiskohtaiset tiedot uudesta versiosta ja videodemonstraatiot löytyvät osoitteesta: www.delcam.tv/pm2014/LZ