Delcam for SolidWorks 2015 versio

dfs2015Uusi versio sisältää joukon parannuksia 3 -akseliseen jyrsintään, porauksiin, sorvaukseen ja lankasahaukseen.

Monimutkaisten osien 3 -akselisten työstöratojen ohjelmointi on helpompaa ja luotettavampaa, koska uuteen versioon on lisätty automaattinen työkalun pitimen ja varren törmäystarkastelu rouhinta ja viimeistelyradoille. Jos törmäys havaitaan, poistetaan radasta automaattisesti törmäävät osuudet.

Näiden radan osien poistaminen jättää työstämättömiä alueita aihioon, jotka täytyy poistaa pitemmällä työkalulla. Tämä lisä-työstörata generoidaan käyttäen lyhyemmän terän työstöradan jäännösmallia, jolloin työstetään vain jäljelle jäänyt materiaali.

Osana tätä kehitystyötä on lisätty toiminto, joka poistaa suorat liikkeet radan leikatuista kohdista. Nämä suorat liikkeet voivat aiheuttaa jälkiä viimeistellyssä pinnassa, joten niiden poistaminen parantaa pinnanlaatua.

Toinen parannus 3 -akselisessa jyrsinnässä on mahdollisuus käyttää jäännösmallia yhdessä geometrian kanssa. geometria voi olla osan pinnan mittoja, tilavuuksia, aihion mittoja ja rajakäyriä. Tämän lisäyksen avulla voidaan paremmin ohjata kullakin radalla työstettävää aluetta ja saadaan tehokkaammat työstöradat ja eliminoidaan turha ilman leikkaaminen radoissa.

Kolmiakselisissa vuoviiva ja pintakäyrä työstö on paljon joustavampaa, sillä käyttäjät voivat valita radoissa työstösuunnan joko sisältä ulospäin tai ulkoa sisäänpäin.

Porausratojen tekeminen on tehty helpommaksi uuden kierteen jyrsintä reikätyypin avulla.

Tämä poistaa tarpeen luoda reikäpiirteet, taskupiirteet tai sivupiirteet ja kierrepiirteet erillisinä piirteinä. Tätä piirretyyppiä voidaan käyttää reikäpiirteenä luodussa reiässä tai mallista tunnistetussa reiässä.

Toinen porauksien parannus on uusi ”etsi piirre” komento, jolla voidaan yhdistää samanlaiset reiät joukoiksi indeksoidulla osalla. Aikaisemmissa versioissa käyttäjän täytyi tehdä erillinen piirre jokaisesta reiästä, mutta nyt samanlaiset reiät tunnistetaan ja yhdistetään joukoksi. Tämä vuoksi niitä on paljon helpompi hallita ja muokata.

Monia parannuksia on tehty Delcam For SolidWorks :n sorvausratoihin. Ohjelmistolla voidaan tuottaa ratoja, joissa siirrytään pikaliikkeellä turvatasolle aikaisemmin työstetyllä kohdalla ja siirrytään pikaliikkeellä sen ohi. Tämä lyhentää jaksoaikaa ja välttää työkalun laahauksen pitkin valmista pintaa.

Delcam For SolidWorks on aina sisältänyt laajan kirjaston postprosessoreita, joita käyttäjä voi helposti muokata.2015 Versiossa postprosessorin muuttujille voi käyttäjä antaa omat nimet. Näin käyttäjä näkee nopeasti, mitkä muuttujat ovat käytössä, jos postprosessoria on muokannut joku toinen.

Delcam for Solidworks yhdistää Delcamin PowerMILL ja FeatureCAM -ohjelmistojen parhaat piirteet. Delcam for SolidWorks perustuu Delcamin todennettuihin työstöalgoritmeihin, joita käyttää yli 45.000 asiakasta maailmanlaajuisesti. Ohjelmisto sisältää esimerkiksi PowerMILL :n ylivoimaisen työstöratojen laskentanopeuden sekä suurnopeus- ja viisiakselisen työstön strategiat. Näiden strategioiden avulla varmistetaan tuottavuuden nousu, maksimaalinen terien kesto ja moitteeton pinnan laatu jopa työstettäessä kovia ja haastavia materiaaleja. Samalla Delcam for SolidWorks on yhtä helppokäyttöinen kuin FeatureCAM, sisältäen tietämyspohjaisen automaation, joka tekee siitä niin johdonmukaisen ja luotettavan.

Delcam for SolidWorks on tietysti täysin integroitu SolidWorks ympäristöön siten, että ohjelmisto näyttää SolidWorks :lta ja käyttäytyy kuten SolidWorks. Se on edelleen täysin assosiatiivinen. Jos CAD -malliin tehdään muutoksia, se vaikuttaa heti automaattisesti työstöratoihin.