PowerInspect 2014 versio

powerinspect-20141

Uusi käyttöliittymän on kehitetty parantamaan edelleen ohjelmiston helppokäyttöisyyttä, joka on ollut keskeisessä asemassa kun PowerINSPECT on tullut maailman johtavaksi laiteriippumaksi mittausohjelmistoksi. Muutamassa viimeisimmässä versiossa ohjelmisto on merkittävästi kasvattanut mittaustoimintojen määrää. Ohjelmistoa voidaan nyt käyttää kaikenlaisten yksinkertaisten mittojen ottamiseen, mitata kasvavalla valikoimalla geometrisiä piirteitä, ja se sisältää enemmän työkaluja monimutkaisten 3D pintojen mittaamiseen. Vaikka toimintojen määrä on kasvanut, ohjelmistoa on nyt helpompi käyttää uuden käyttöliittymän kautta.

PowerINSPECT 2014 versiossa käyttäjät voivat luoda omia työkalupalkkeja. Usein käytetyt komennot voidaan ryhmitellä yhteen sopivaan paikkaan. Tämä parantaa myös käytön nopeutta ja helppoutta. Työkalupalkit voidaan viedä toiseen tietokoneeseen tai tuoda toisesta tietokoneesta. Näin käyttäjä voi siirtää työkalupalkit toiseen ympäristöön tai jakaa ne toisten käyttäjien kanssa.


Mittauksessa 2D piirteet (ympyrät, urat, suorakaiteet, jne.) projisoidaan aina referenssitasolle.
Kun esimerkiksi mitataan ympyrää, joka esittää sylinterin yläreunaa, käyttäjä voi haluta mitata ympyrän ominaisuudet ja sen korkeuden. PowerINSPECT voi nyt luoda yhdistetyn mittaelementin, joka yhdistää tason ja piirteen yhdeksi yhdistetyksi piirteeksi ja olettaa, että raportoidaan ainoastaan 2D piirre mutta ei tasoa. Näin saadaan lyhyempi historiapuu, jota on helpompi navigoida, ja raportit jotka näyttävät oletusarvona vain 2D piirteet.

Tämä optio on erityisen hyödyllinen silloin, kun tehdään iteratiivista mittausta. Silloin mitataan kokoonpanoa, jota täytyy asettaa kohdalleen ja mitata uudelleen, kunnes tulokset ovat hyväksyttävissä. Yhdistettyjä mittaelementtejä käyttäen on nopeampaa ja helpompaa palata mittauksessa takaisinpäin ja mennä jälleen eteenpäin. Etenkin, jos taso täytyy mitata uudelleen ympyrän korkeuden määrittämistä varten, eikä xy paikkaa tarvitse mitata, se voidaan mitata välittömästi. Tämä toiminto on suunniteltu lähinnä kiinnittimien rakentamista ja kalibrointia varten, mutta sitä voidaan käyttää missä tahansa, kun kokoonpanossa halutaan mitata piirteitä uudelleen.

Mittauslomakkeiden parannuksien avulla käyttäjä voi näyttää suuremman määrän informaatiota mitattujen arvojen lisäksi. Käyttäjä voi valita näytettäväksi nyt myös nominaali-, poikkeama- ja virhearvot, jotka helpottavat korostamaan heti, onko mitattu piirre toleranssissa. Käyttäjä saa täydellisemmän informaation ja voi nopeammin päättää mitattavan kappaleen tilasta ja mittauksen jatkamisesta.

Geometrisissä mittauksissa on uutena toimintona ellipsin mittaus. Uutena piirteenä käyttäjä voi luoda myös ympyrän kahden toruksen leikkauskohtaan. Tätä voidaan käyttää paikannettaessa siirtymäpistettä ’S’ mutkissa putkistosovellutuksissa. Lisäksi rakennetun ellipsin mittaukseen on tehty parannuksia.

Parannetut kalibrointitiedot voidaan nyt tallentaa mittapään tietokantaan. Näin voidaan paremmin jäljittää tietoa ja saada informaatiota kalibrointien hallintaan.

Lopuksi PowerINSPECT 2014 sisältää parannetun tuen Renishaw PH20 mittapäälle. Tämä mittapää on tullut suosituksi, sillä PH20 pään viisiakselisten liikkeiden avulla voidaan ottaa mittapisteitä liikuttamalla ainoastaan mittapäätä eikä koko mittakoneen rakennetta. Näin päästään helposti käsiksi piirteisiin missä tahansa kulmassa, ja voidaan minimoida mittauskärkien vaihdot.Cimera esittelee uuden Delcamin PowerInspect 2014 version Alihankinta 2014 messuilla Tampereella 16.-18.9. osastolla C 402. PowerINSPECT 2014 versiossa on nyt uusi käyttöliittymä nopeampaa ja helpompaa mittausta varten. Uusi käyttöliittymä ja uudet kuvakkeet tekevät ohjelmistosta intuitiivisemman ja helpomman käyttää. Muita parannuksia uudessa versiossa ovat mahdollisuus luoda yhdistettyjä mittauselementtejä ja siten nopeuttaa ja yksinkertaistaa mittausta.