PowerSHAPE 2015 CAD CAMiä varten

ps2015Uudessa julkaisussa on parannuksia suoramallinnukseen, pintamallinnukseen ja käänteiseen suunnitteluun, ja se tukee tietojen lukemista Creaform HandySCAN käsivaraisista skannereista.

PowerSHAPE yhdistää tilavuus-, pinta-, rautalanka-, ja suoramallinnuksen ja tarjoaa kattavimman mallinnustekniikoiden valikoiman yhdessä CAD ohjelmassa. Kun kaikki erilaiset menetelmät ovat samassa ohjelmassa, se vähentää tietojen siirtämisen tarvetta useiden ohjelmien välillä virtaviivaistaen koko tuotekehityksen prosessia.

Suoramallinnuksen parannukset perustustuvat jo aiemmin nähtyyn älykkääseen piirteiden hallintaan ja valintaan. Älykäs piirteiden hallinta mahdollistaa pyöristysten, urien, ulokkeiden ja muiden piirteiden tunnistamisen tilavuudesta yhdellä toiminolla, tehden tuodun tiedon analysoinnista helpompaa ja nopeampaa. Älykkäällä piirteiden valinnalla voidaan etsiä ja valita useita samanlaisia piirteitä tietyllä mitalla tai raja-arvoilla.

Kun tietty ryhmä on valittu, niin sen piirteitä voidaan muokata yhdellä kertaa. Esimerkiksi kaikki 5mm halkaisijalla olevat reiät voidaan muuttaa 10mm kokoisiksi yhdellä operaatiolla.

Tämä uusi toiminto nopeuttaa mallien käsittelyä valmistusta varten huomattavasti. Yksi yleinen puristettujen tai valettavien kappaleiden ongelma suunnittelussa on se, että liian pienet pyöristykset rajoittavat materiaalin virtausta. Älykkäällä piirteiden valinnalla voidaan etsiä kaikki tiettyä sädettä pienemmät pyöristykset ja muuttaa löytyneiden pyöristysten kokoa haluttuun minimikokoon yhdellä kertaa.

Toinen mahdollinen käyttökohde on käänteisellä mallinnuksella tehtyjen mallien korjaaminen. Samanlaisiksi tarkoitetuilla piirteillä kuten rei’illä on usein pientä mittojen vaihtelua. Näissä tapauksissa voidaan valita kaikki määritellyn toleranssin rajoissa olevat reiät ja säätää kaikki kerralla samaan tarkkaan kokoon.

Yksi  PowerSHAPE Pro version vahvoista puolista on aina ollut pintamallinnuksen työkalut, joilla voidaan mallintaa kaikkia kuviteltavia muotoja. Pintamallinnusta on edelleen parannettu uudella dynaamisella pisteiden muokkauksella. Useita yhdestä tai useammasta käyrästä valittuja pisteitä voidaan nyt siirtää mallin päivittyessä reaaliajassa. Tämä nopeuttaa ja helpottaa vapaamuotoisten muotojen tyylittelyä, ja nopeuttaa valmistukseen liittyviä muutoksia kuten vastapäästöjen poistamista muoteista.

Toinen PowerSHAPE Pro ohjelman vahvuus joka myös on nyt nopeampi ja helpompi, on kokonaisten mallien muovaaminen uuteen muotoon. Toiminnon yksi tärkeimmistä sovellutuksista on puristettujen kappaleiden kieroutumisen ja prässättyjen osien takaisin palautumisen kompensointi. Käyttäjä voi muuttaa CAD mallia mallikappaleesta skannattujen pistepilvien pohjalta tai kolmioverkon avulla. CAD malli voidaan päivittää sopimaan tuotettuun osaan tai tuotantotyökalua voidaan säätää niin, että se tekee alkuperäistä CAD mallia vastaavia kappaleita.

Toinen muovauksen tärkeä käyttökohde on korjausta vaativien osien päivittäminen jotka ovat muuttaneet muotoaan käytössä. Tyypillinen esimerkki on kuumuudessa vääntyneet turbiinien siivet joiden muoto ei enää vastaa CAD mallia josta ne on valmistettu. Alkuperäistä CAD dataa voidaan säätää sopimaan fyysisestä kappaleesta skannattuun dataan.

Käänteisen mallinnuksen suurin parannus on PowerSHAPE Pro ohjelman automatisoidumpi toiminto poikkileikkausten tekemiseen kolmioverkosta. Ohjelma sovittaa nyt viivoja ja pyöristyksiä poikkileikkauksiin mahdollisuuksien mukaan käyttäjän määrittämällä toleranssilla. Menetelmä käyttää verkkoa ohjeena sen sijaan, että se olisi tarkkaa geometriaa. Suunnittelun idea on etusijalla eikä niinkään leikkausten tarkka sovittaminen skannattuun malliin.