Uusi PowerMILL 2015

pm2015Uudessa versiossa on parannuksia suurtehokkaaseen Vortex aineenpoistoon, parannettu törmäyksentarkistus joka varoittaa läheltä menneistä kolareista, sekä tehokkaampi rasteriviimeistely.

Vortex aineenpoistomenetelmä tekee turvallisia työstöratoja suurella lastunpaksuudella käyttäen hallittua kohtauskulmaa, joka pitää työstämisen olosuhteet optimaalisina koko radan matkalla. Tämän vuoksi voidaan käyttää suurempaa syöttöä ja materiaalin poistomäärää, ja työstöaika voi lyhentyä jopa 70%. Työstäminen tapahtuu tasaisemmalla lastuvirralla ja lähes vakiosyötöllä, joten työkalun käyttöikä pitenee ja työstökone rasittuu vähemmän.

Kaksi muuta PowerMILL 2015 version parannusta lyhentävät työstöaikaa vielä enemmän perinteiseen rouhintaan verrattuna. Ensimmäinen muutos sallii radan lähestymisen aineeseen kappaleen ulkopuolelta avoimien taskujen kohdalla tai alueilla joissa aikaisemmat työstöliikkeet ovat tehneet sen mahdolliseksi. Aikaisemmin kaikki aineeseen lähestymiset piti tehdä porautumalla pinnalle tai menemällä rampilla aineeseen.

Toinen muutos sallii syötön nostamisen liikkeillä jotka eivät työstä ainetta. Oletuksena käytetään kaksinkertaista syöttöä mutta sitä voidaan säätää tarvittaessa jokaiselle työstökoneelle. Säästetty aika riippuu mallin muodosta, mutta noin 20% ajan säästö on odotettavissa aikaisempiin Vortex julkaisuihin verrattuna.

Eräs ongelma edellisissä PowerMILL versioissa oli aineenpoistoratojen tarpeettomat nostot työkalun siirtyessä aihion ulkopuolelle tai lähelle sen reunaa. Rouhinnan algoritmiin tehdyt muutokset tehostavat aineenpoistoa vähentämällä radan viipaleen nostot minimiin.

PowerMILLiä indeksoituun tai jatkuvaan viisiakseliseen työstöön käyttävät yritykset hyötyvät ohjelman törmäystarkistukseen tehdyistä parannuksista. Törmäystarkistus varoittaa nyt myös läheltä menneistä törmäyksistä. Käyttäjä voi nyt määritellä turva-alueen, ja kun työstökone tulee tälle alueelle niin simulointikoneen väri muuttuu keltaiseksi. Törmäykset näytetään edelleen punaisella.

Törmäysten ja läheltä menneiden liikkeiden lista on nyt helppolukuisempi ja listan koordinaatteja on helpompi tarkastella. Läheltä menneiden liikkeiden etäisyys näytetään, törmäysten etäisyyden ollessa nolla.

Yksi parannus helpottaa kääntyvällä karalla tai kallistuvalla pöydällä varustettujen neli- tai viisiakselisten työstökoneiden ohjelmointia. Aikaisemmat PowerMILL työstöradat saattoivat aiheuttaa tarpeettomia työkalun kallistumisia kun työkalun akseli lähestyi pystysuoraa. Se hidasti koneen toimintaa ja jätti usein työstöjälkiä kappaleen pintaan. PowerMILLssä on nyt uusia asetuksia radan pisteiden jakamiseen niin, että koneen joutuminen akseleiden lukitusasentoon voidaan välttää ja kone liikkuu tasaisemmin.

PowerMILL 2015 versiossa on parannettu myös rasteriviimeistelyä. Ohjelma voi nyt asettaa jokaisen työstettävän alueen parhaan rasterikulman automaattisesti. Aikaisemmissa versioissa käyttäjän piti asettaa jokaisen alueen kulma manuaalisesti. Uusi asetus toimii samalla tavalla kuin jo olemassa ollut jyrkkien ja laakeiden alueiden viimeistely, ja siitä on eniten hyötyä kun viimeistellään eri suuntiin meneviä taskuja.

PowerMILL käyttöliittymään on tehty useita parannuksia. Tärkein on selkeämpi työstömenetelmän valintalomake, joka helpottaa käytettävän työstömenetelmän valitsemista. Uusien kansioiden tekeminen menetelmien järjestämiseksi on helpompaa, ja esimerkiksi tietylle työstökoneelle, materiaaleille tai kappaleille sopivia menetelmiä on helppo lisätä ja poistaa omista kansioista.

Lopuksi käyrämuokkaukseen on lisätty kolme uuttaa käyrän luomisen työkalua – ellipsi, spiraali ja heliksi. Niillä voidaan tehdä kuvioita tai rajaviivoja työstöratojen generointia varten.