Uudessa FeatureCAM :ssa Vortex laskin ja muuta

fc2015r2

Uusi 2015 R2 versio sisältää jyrsinnän laskimen, joka helpottaa Vortex–suurtehokkuus-strategian hyödyntämistä. Muita parannuksia 280 parannuksen joukossa ovat moniteräiset työkalunpitimet työstökoneen mallinnuksessa, parempi työstöradan tulostus ja paljon tehokkaampi automaattinen työkalunvalinta.

Lisätietoja ja videoesityksiä löytyy Learning Zone sivuilta – www.delcam.tv/fc2015/lz/EN/whats-new.asp

FeatureCAM oli maailman ensimmäinen piirrepohjainen ohjelmoinnin ohjelma kun se julkaistiin vuonna 1995. Sen jälkeen jatkuva tuotekehitys on taannut sen, että järjestelmä on säilyttänyt johtoasemansa ohjelmoinnin nopeudessa ja helppokäyttöisyydessä, lisäten samalla tehokkaiden työstöratamenetelmien määrää jotka parantavat tuottavuutta monenlaisilla konetyypeillä sisältäen myös jyrsintä-sorvaus koneet, 5-akseliset jyrsinkoneet ja lankasahat.

FeatureCAM :n Vortex työstöstrategian avulla saadaan nopea ja turvallinen aineenpoisto, koska kovametalliterällä voidaan käyttää täyttä leikkuupituutta ja siten minimoidaan työstöaikoja.  Vortex työstöradoissa kontrolloidaan myös terän kohtaamiskulmaa kappaleeseen ja saadaan siten tasainen tilavuusvirta ja syöttö, sekä minimoidaan terän kuluminen. Tuloksena suuremmat syöttöarvot ja materiaalivirrat ovat mahdollisia ja työstöajat lyhenevät jopa 70%.

Ensimmäisiä kertoja käytettäessä voi Vortex strategian optimiparametrien asettaminen olla vaikeaa. Ratkaisuksi on Delcam lisännyt ohjelmistoon laskimen, jolla optimiparametrit saadaan asetettua helposti. Laskin käyttää maksimi lastunpaksuuden ohjausta laskemaan sopivat syöttö ja pyörimisnopeusarvot, jotka minimoivat työstöajan samalla pitäen työkaluvoimat vakiona.

Vortex strategiaa on parannettu työstettäessä tasomaisia alueita tai avoimia taskuja. Molemmissa tapauksissa työkalu pyrkii nyt lähestymään aihion ulkopuolelta eikä helikaalisella lähestymisellä aihion yläpuolelta.

Sekä Vortex, että muissa 2D radoissa on nyt uudet optiot, jotka ohjaavat pisteiden jakautumista ja kaarien sovitusta työstörataan. Molempien avulla saadaan pehmeämmät työstöliikkeet työstökoneessa ja siten parempi pinnanlaatu. Työstöradan pisteet saadaan myös näkymään, jolloin voidaan tarkistaa, että pistejakautuma on sopiva käytettävän työstökoneen ohjaukselle.

Koska työstökoneet ovat tulleet yhä kehittyneimmiksi, tarkka simulointi on yhä tärkeämpää, ennen kuin työstöradat lähetetään työstökoneelle. FeatureCAM 2015 R2 versiossa voidaan luoda moniteräisiä työkalunpitimiä työstökoneen simulointimalliin.

Työkalunpitimet voidaan rakentaa työkalun paikkalistan avulla. Sitten määritetään attribuutit, joissa kuvataan kussakin paikassa käytettävän terän tyyppi. Pitimiä voidaan sitten käyttää simuloinnissa.

Uudessa versiossa on porauksien ohjelmointiaikaa lyhennetty huomattavasti. Kertasyvyydet voidaan nyt porauksiin määrittää työkalukohtaisesti. Enää ei tarvitse muuttaa kertasyvyyksien oletusarvoja porauspiirteiden luonnin jälkeen.

Lisäksi työkalun näkyvä pituus tarkistetaan nyt osana automaattista työkalunvalintaa. Työkalu tarkistetaan piirteen syvyyden tai asetuksen suhteen, jolloin mahdolliset törmäykset voidaan välttää.