PowerINSPECT 2015 versio

pi2015Uusi PowerINSPECT 2015 versio sisältää automaattisen törmäyksen välttämisen, nopeamman CAD mallien luvun, nopeamman tarkistusraporttien teon ja parannetun pistepilvien tulosten visualisoinnin sekä monia muita parannuksia.

Lisätietoja ja videoesityksiä löytyy Learning Zone sivuilta – www.delcam.tv/pi2015/lz/EN/whats-new-r1.asp

PowerINSPECT on sisältänyt jo monia vuosia mittausradan törmäystarkastuksen ja on varoittanut käyttäjää kun on ollut mahdollisuus mittapään ja mitattavan kappaleen törmäykseen. Tähän saakka käyttäjän on täytynyt tehdä erikseen muutokset rataan törmäyksen välttämiseksi.

PowerINSPECT 2015 versiossa ohjelmisto muokkaa mittausrataa automaattisesti, jos mitattavien piirteiden välissä on törmäys mahdollinen. Ohjelmisto laskee uuden radan, joka väistää esteen, tyypillisesti siirtymällä ylös ohittaen esteen tai kiertämällä sen.

Törmäyksen välttäminen toteutetaan rataa generoitaessa, kun radan järjestystä muutetaan tai kun mittauspiirteitä lisätään tai poistetaan. Törmäyksen tarkistuksen ehkäistessä törmäyksiä se samalla merkittävästi pienentää ohjelmointiaikaa erityisesti monimutkaisilla kappaleilla. Käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus muuttaa ohjelmiston tekemä rata. Sitä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun kiinnittimiä tai muita lisälaitteita ei ole mallinnettu CAD-malliin.

PowerINSPECT 2015 versiossa on datan lukeminen ja raporttien generointi paljon nopeampaa. Ne on hyödyksi esimerkiksi silloin, kun luetaan suuria CAD malleja ohjelmistoon tai tuotetaan pitkiä raportteja, joissa on paljon kuvia. Käyttäjät voivat myös paremmin ohjata raportin sisältöä. Voidaan tehdä esimerkiksi täydellinen yhteenveto tuloksista omana raporttina.

2015 versiossa on parannettu pistepilvien näyttäminen kuten parempi varjostettu kuva tuloksista, jossa eri toleranssialueet näkyvät eri väreillä. Tulokset on helpompi ymmärtää ja uusi formaatti on yhteneväinen muiden mittaustuloksien kanssa. Näin tuloksia voidaan myös helpommin vertailla eri mittalaitteilta tai menetelmiltä tulevien tulosten kanssa.

Ohjelmistoon on lisätty monia muita käytettävyyden parannuksia. Mittapään tai sen parametrien muuttamisen esitysmuoto on nyt selkeämpi ja helpommin ymmärrettävä. Nämä parannukset ovat hyödyllisiä tehtäessä pitempiä mittaussarjoja CNC–koordinaattimittakoneelle tai työstökoneella tehtävälle mittaukselle. Niiden avulla myös mittakoneen operaattori ymmärtää paremmin jonkin toisen tekemää mittaohjelmaa.

Toinen käytettävyyden parannus on skaalatun mallin mittaus. Tässä moodissa mittaukset skaalatusta mallista kuten puoleen skaalattu auton mallin mittaustulokset näytetään täysikokoisen auton mittaustuloksina. Näin raportit ovat helpommin luettavissa ja mittaustulokset ovat helpommin siirrettävissä Cad-järjestelmään, koska mallin skaalausta ei tarvitse kompensoida.

Monimutkaisen CAD datan käsittelyä on helpotettu. Data voidaan jakaa eri kuvatasoille, jolloin CAD kuva voidaan helpommin sovittaa historiapuussa olevan mittauspiirteen kanssa.

Lopuksi ohjelmistoon on lisätty uusi leikkauspiirre. Nyt voidaan tehdä leikkauskäyrä pallopinnan ja kartion tai sylinterin kanssa. Tämä on hyödyllinen ominaisuus mitattaessa putkia ja putkistoja.