PowerMILL 2015 R2 versio

pm2015r2Uusi versio sisältää joukon parannuksia työstöradan simulointiin ja törmäystarkasteluun, rouhintaan ja porauksiin, sekä joukon optioita ohjelmiston räätälöintiin.

Informaatiota ja videodemonstraatioita löytyy linkistä: www.delcam.tv/pm2015/lz

2015 R2 versiossa voidaan työstökoneen törmäystarkastus tehdä koko projektille, eikä vain yksittäisille työstöradoille. Täydellisessä tarkistuksessa varmistetaan, että työstökone on kykeneväinen tekemään valitun strategian ja tarkistetaan työstökoneen ja työkalun mahdolliset törmäykset. Tarkistuksen tuloksena saadaan yksityiskohtainen lista ongelmista, jotka voidaan sitten ongelma kerrallaan ratkaista.

Rouhintaratojen automaattinen törmäystarkastus ottaa nyt huomioon jäljelle jääneen materiaalin tarkastaen sekä terän, että pitimen. Pitimen törmäystarkastus suoritetaan rouhintaradoissa jo laskennan aikana, jolloin lasketut työstöradat ovat täydellisesti törmäysvapaita.

Simulointia on parannettua siten, että myös työkalun vaihto simuloidaan. Jälleen tarkistuksen tuloksena saadaan yksityiskohtainen lista ongelmista, jotka voidaan sitten ratkaista.

Kaksi parannusta on tehty PowerMILL :n porausoptioihin. Ensiksi porauksissa voidaan huomioida jäännösmalli, jolloin porausradat luodaan pisteeseen, jossa terä kohtaa jäännösmallin. Tämä vähentää ilman leikkaamista porausradoissa. Toiseksi porausradat voidaan generoida rouhinnan aloituspisteisiin. Aloituspisteeseen voidaan reikä generoida myös helikaalisena jyrsintänä.

Käyttäjän räätälöitävyyttä on parannettu uusimmissa PowerMILL versioissa. Nyt voidaan luoda omia pikanäppäimiä menuvalinnoille, työkalupalkkien ikoneille, omille komennoille tai makroille, jolloin usein käytetyt komennot löytyvät nopeammin. Asiakaskohtaisiin työkalupalkkeihin voidaan nyt sisällyttää myös lausekkeita ja laskentakaavoja.