Delcam lisää käänteisen mallinnuksen työkaluja PowerSHAPE Pro CAD ohjelmistoon

ps2015r2Uusi PowerSHAPE Pro 2015 R2 version työkalu helpottaa skannausten linjaamista

Delcamin on lisännyt useita uusia käänteisen mallinnuksen ominaisuuksia PowerSHAPE Pro ohjelmaan tuotteiden ja työkalujen valmistukseen. Ohjelman 2015 R2 julkaisussa on myös parannuksia jotka nopeuttavat ja helpottavat mallien muokkaamista valmistukseen paremmin soveltuvaksi.

Lisätietoja ja videoesityksiä löytyy Learning Zone sivuilta – www.delcam.tv/ps2015/lz/EN/whats-new.asp

Yhdistämällä tilavuus-, pinta- ja suoramallinnuksen käänteiseen mallinnukseen PowerSHAPE tarjoaa kattavimman mallinnustekniikoiden valikoiman yhdessä CAD ohjelmassa. Kun kaikki erilaiset menetelmät ovat samassa ohjelmassa, se vähentää tietojen siirtämisen tarvetta useiden ohjelmien välillä virtaviivaistaen prosessia jossa tarvitaan sekä käänteistä mallinnusta, että CAD toimintoja.

PowerSHAPE Pro kytkeytyy suoraan useimpiin skannereihin skannaten ja näyttäen dataa reaaliajassa. 2015 R2 versiossa on uusi jaetun ruudun linjausmenetelmä joka nopeuttaa ja helpottaa useiden skannausten linjaamista, jotka on otettu esimerkiksi kappaleen eri puolilta. Linjauspisteisiin voidaan myös tarttua tarkemmin, jolloin tuloksena saatava CAD malli on tarkempi.

PowerSHAPE Pro voi luoda skannausta tiedosta poikkileikkauksia rautalangaksi, jota voidaan käyttää pintamallien tekemiseen. Rautalankaa voidaan yksinkertaistaa automaattisesti viivoiksi ja kaariksi. Elementin kuvaamiseen tarvitaan silloin vähemmän pisteitä ja käänteisen mallintamisen geometriasta saadaan tarkempi.

Toinen uusi ominaisuus on kokonaisen tilavuuden tai pintamallin muovaaminen verkoksi. Tätä voidaan käyttää prässättyjen osien muodon palautumisen kompensointiin kun prässätty osa irrotetaan muotista. Muovausta voidaan käyttää päivittämään CAD malli vastaamaan todellista osaa tai työkalun pintojen muokkaamiseen niin, että valmis osa vastaa CAD mallin muotoa.

Mallinnuspuolella mallien analysointi on helpompaa koska älykäs piirteiden valinta näyttää nyt jokaisen piirteen tyypin ja parametrit kun hiirtä kuljetetaan mallin päällä.

Lisäksi älykkäällä piirteiden valinnalla voidaan etsiä, valita ja muokata useita samanlaisia piirteitä monipuolisemmin. Nyt kaikkia samaa tyyppiä olevia piirteitä voidaan muokata yhdellä kertaa, eikä niiden tarvitse olla samanlaisia. Esimerkiksi mallin kaikkien kaarien halkaisija voidaan asettaa samaksi tai kaikki reiät voidaan asettaa yhtä syviksi.

Käyrien luomisen ja muokkaamisen työkaluihin on tehty kaksi parannusta. Komposiittikäyrä voidaan tehdä pienemmällä määrällä klikkauksia vaikka se seuraisi sirpaleisia reunoja. Tämän lisäksi uudelleen pisteyttämisen lomake näyttää nyt poikkeaman uuden ja alkuperäisen käyrän välillä, ja käyrä voidaan pisteyttää uudestaan myös tiettyyn toleranssiin. Näin on vielä helpompaa tehdä korkealaatuisia tasaisia pintoja skannatuista muodoista tai muokata olevaa mallia valmistusta varten.