PowerMILL 2016

pm2016-mirrorPowerMILL 2016 version suurin uudistus on kokonaisten projektien peilaaminen yhdellä operaatiolla säilyttäen samalla automaattisesti työstämiseen liittyvät asetukset, kuten myötä- ja vastajyrsinnän käyttäminen radoissa. Aikaisemmin voitiin peilata vain yksittäisiä työstöratoja.

Automaattinen peilaus säästää huomattavasti aikaa kun kappaleesta tai muotista tarvitaan vasen- ja oikeakätiset versiot. Symmetristen kappaleiden ohjelmoinsti on myös nopeampaa kun ohjelmointi tehdään toiselle puolelle ja radat voidaan peilata valmiiksi.

PowerMILL 2015 R2 versiossa tullutta koko projektin tarkistamista työstökoneen törmäyksien varalta voidaan käyttää myös peilatun projektin tarkistamisessa. Kattavilla tarkistuksilla voidaan varmistaa, että työstökone pystyy työstämään peilatut radat, eivätkä työkalut tai työstökone aiheuta törmäyksiä.

PowerMILL 2015 R2 versiossa oli myös mahdollisuus simuloida työstökoneen liikkeitä työkalunvaihdon yhteydessä. Tätä toimintoa on parennettu 2016 versiossa, ja se pystyy simuloimaan monimutkaisempia työkalunvaihtoja, erityisesti karusellien kanssa.

Muita PowerMILL 2016 version simuloinnin parannuksia ovat uusittu työstävän työkalun kärjen sijainnin näyttävän lomake, automaattinen simulointikoneen läpinäkyvyys jonka ansiosta pöytä on aina näkyvissä, sekä pikaliikkeiden turvatason näyttäminen läpinäkyvänä pintana.

PowerMILLin lisämoduleiden toimintoja on myös kehitetty. Uusi ja tehokkaampi menetelmä yksittäisten siipien työstämiseen on lisätty siipipyörien ohjelmointimoduliin, ja muottien ripojen työstämiseen tarkoitettu moduliin on lisätty uusi Z-askeltyöstömenetelmä.