Uusi FeatureCAM versio julkaistu

featurecam-turning-headDelcam on julkaissut piirepohjaisen CAM ohjelmiston FeatureCAM 2015 R3 version . Se sisältää joukon parannuksia joilla saadaan korkelaatuisia tuloksia kaikilla työstökonetyypeillä, kuten monimutkaisilla jyrsivillä sorveilla ja viisiakselisilla työstökeskuksilla, tinkimättä nopeasta ohjelmoinnista josta FeatureCAM on tunnettu.

Listietoja ja videodemonstraatioita uudesta julkaisusta löytyy FeatureCAM Learning Zone sivuilta – www.delcam.tv/fc2015/lz

FeatureCAM oli maailman ensimmäinen ohjelma piirrepohjaiseen ohjelmointiin kun se julkaistiin vuonna 1995. Sen jälkeen jatkuva tuotekehitys on taannut sen, että ohjelmisto on säilyttänyt johtavan aseman ohjelmoinnin nopeudessa ja helppokäyttöisyydessä, lisäten tehokkaiden ja tuottavuutta parantavien työstöratamenetelmien määrää monenlaisille konetyypeille kuten jyrsiville sorveille, 5-akseliset jyrsinkoneille ja lankasahoille.

Merkittävin uusi ominaisuus on työstökoneen rajojen huomioiminen FeatureCAM simuloinnissa. Työstökoneen rajat voidaan määrittää kolme-, neljä- ja viisiakselisiin simulointimalleihin, sorveihin sekä jyrsiviin sorveihin joissa on useita revolvereja ja pyöriviä karoja. Sen jälkeen voidaan varmistaa, että valittu kone pystyy työstämään tehdyn ohjelman yksinkertaisesta sorvista monimutkaisiin työstökeskukseen.

Simulointi pysähtyy, jos ohjelma yrittää mennä koneelle määritettyjen rajojen yli. Monissa tapauksissa kappaleen paikan siirtäminen koneella riittää, jotta koko ohjelma voidaan ajaa. Myös kappaleen kiinnityksen muuttaminen tai työkalun pituuden säätäminen voi olla tarpeen. Muutosten jälkeen simulointi voidaan suorittaa uudestaan ohjelman tarkistamiseksi. Ohjelman turvallisuuden testaaminen tietokoneella säästää aika ja rahaa työstökoneella. Simulointiin on lisätty myös tarkempi varsien ja pitimien määrittely. Sillä saadaan tarkempi kolmi- ja viisiakselisten ratojen törmäystarkistus.

Viisiakseliseen koneistukseen on lisätty kaksi parannusta. Koneen C-akselin liikettä Z-akselin suhteen voidaan kontrolloida tarkemmin ja välttää siten työstökoneen törmäyksiä ja tehostaa työstöä vähentämällä koneen ylimääräisiä liikkeitä. Lisäksi 2D spiraalirata voidaan tehdä viisiakselisena, jolloin työkalun akselia voidaan ohjata paremmin. Monimuotoisille pinnoille tehtävät kaiverrukset saadaan tehtyä vakiosyvyydellä, mukaanlukien kappaleet joissa on vastapäästöä.

Uudessa versiossa on myös tuki sorvauspään pitimille ja minireveolvereille. Sorvauspään pitimillä voidaan tehdä sorvausta työstökoneilla, ja minirevolverit mahdollistavat työkalujen joustavamman sijoittelin ja nopeammat työkalunvaihdot. Molemmat tavat voidaan simuloida tietokoneella ennen työstökoneelle lähettämistä.