Uusi PowerINSPECT versio

powerinspect-racksUudella 2015 R2 versiolla on helpompi tehdä nopeita ja tarkkoja tarkastuksia monimutkaisille kokoonpanoille. Se sisältää enemmän optioita mittaussekvenssien automatisointiin kuten automaattiset mittapäiden vaihdot, automaattiset piirteiden tunnistukset pistepilvistä ja parempi kontrolli törmäysten tarkistuksessa.

Lisätietoja ja videodemonstraatioita uusista optioista löytyy täältä: www.delcam.tv/pi2015/lz/en/

Suurin parannus CNC mittakoneiden käyttäjille on lisätty tuki MCR20 ja FCR25 vaihtomakasiineille. PowerINSPECT :ssä voidaan nyt määrittää mittausanturin vaihdot täysin automaattisiin mittaussekvensseihin. Mittausantureiden tietokantaan tehtyjen parannusten avulla käyttäjä voi määrittää mittaustyökalut alikokoonpanoina, jotka voidaan asettaa vaihtomakasiiniin. Tyypillinen esimerkki alikokoonpanosta on yhdistelmä mittausanturista ja mittakärjestä.  

Kun alikokoonpanot on kerran luotu, ne kohdennetaan tiettyihin portteihin vaihtomakasiinissa, ja käyttäjä määrittää vaihtomakasiinin fyysisen paikan mittaamalla. PowerINSPECT suorittaa vaaditut mittausanturin vaihdot mittaussekvenssissä ja seuraa alikokoonpanoja, kun ne liikkuvat mittapään ja vaihtomakasiinin välillä.

Uusi “zoomaa valintaan” optio näyttää CAD näkymässä historiapuussa valitun ryhmän tai elementin. Tämä ominaisuus säästää paljon aikaa erityisesti katsottaessa tiettyjä piirteitä monimutkaisissa CAD malleissa tai pitkissä mittaussekvensseissä.

On myös helpompaa navikoida CAD mallin graafisen ikkunan ja historiapuun välillä. Valitsemalla kuvatason tai pinnan graafisesta ikkunasta korostuu vastaava elementti historiapuussa. Samoin valitsemalla elementti historiapuussa korostuu vastaava pinta graafisessa CAD ikkunassa.

PowerINSPECT 2015 R2 sisältää uuden tavan tunnistaa piirteitä pistepilvestä, jolloin mittaus eräajona on paljon helpompaa. Geometriset piirteet voidaan tunnistaa mistä tahansa sijainnista PowerINSPECT mallissa.  Piirteet tehdään tavalliseen tapaan joko geometria työkalupalkista tai käyttäen viivageometriatarkastelijaa.  Mittaussekvenssi voidaan määrittää etukäteen ja sitten PowerINSPECT laskee tulokset automaattisesti heti kun skannauspisteet ovat saatavissa. Mitattaessa samanlaisia osia käyttäjän tarvitsee ainoastaan suorittaa skannaus ja piirteet tunnistetaan automaattisesti.   Kun skannaus on valmis, kaikki määritetyt piirteet on laskettu ja raportti on päivitetty automaattisesti.

PowerINSPECT 2015 R2 versiossa käyttäjä voi paremmin ohjata RPS -linjauksia. Uuden option avulla voidaan määrittää se mitä piirteitä käytetään parhaan sovituksen laskennassa eikä kaikkia linjaukseen valittuja piirteitä. Nyt on myös mahdollista tehdä tarvittaessa offset RPS -linjaukseen.

Parannukset graafiseen ikkunaan ovat tehneet CNC reunapisteiden ohjelmoinnista paljon helpompaa ja intuitiivisenpää. Luotaessa reunapisteitä PowerINSPECT luo suoran esikatselun reunapisteistä perustuen kursorin nykyiseen sijaintiin.  Muokattaessa reunapisteitä pisteparit ja mittaradat päivittyvät samanaikaisesti, kun pisteitä raahataan reunaa pitkin.

Lopuksi uusi optio on lisätty mittaamaan aaltoilua tai pieniä vaihteluita pinnassa, joka voi aiheutua työstössä terän kulumisesta tai työstökoneen kuluneista komponenteista, jotka aiheuttavat värähtelyä työstössä.  Pinnan ja pistepilvi mittauksessa PowerINSPECT voi nyt suorittaa aaltoilun analysoinnin perustuen pisteen ja sen naapuripisteiden eroihin. Jokainen piste läpäisee aaltoilutestin, jos sen vaihtelu naapuripisteisiin on toleranssin sisällä. Koko osan arvo saadaan jakamalla läpäistyjen pisteiden määrä mitattujen pisteiden määrällä.