FeatureCAM 2016 R2 parantaa moniakselista kontrollointia

featurecam-2016r2-polarDelcam on lisännyt uusia viisiakselisen työstön toimintoja FeatureCAM 2016 R2 versioon. Lisäksi moniakselisten koneiden ohjausta ja simulointia on parannettu, ja työstö- ja ohjelmointiaikaa on saatu lyhennettyä.

FeatureCAM 2016 Learning Zone  sivustolla on video ohjelman tärkeimmistä parannuksista: www.delcam.tv/fc2016/lz

FeatureCAM oli maailman ensimmäinen piirrepohjainen ohjelmisto kun se julkaistiin vuonna 1995. Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta järjestelmä on pitänyt johtoasemansa ohjelmoinnin nopeudessa ja helppoudessa, samalla kun tehokkaiden työstömenetelmien määrää on lisätty, jotta tuottavuus lisääntyisi useilla eri konetyypeillä, kuten jyrsivillä sorveilla, viisiakselisilla koneilla ja lankasahoilla.

FeatureCAM 2016 R2 versiolla voidaan nyt työstää Z akselin suuntaisia piirteitä pyörittämällä C akselia X ja Y akselin liikkeiden sijaan. Tämä tapa tunnetaan yleensä polaarityöstönä tai polaari-indeksointina, ja sitä voidaan käyttää silloin kun kone ei pääse kulkemaan tietyn lineaarisen pisteen yli. Lineaariliikkeen sijaan voidaan käyttää C akselia ja pyörittää kappaletta koneistusalueen sisällä. Varsinkin ympyrämäisiä muotoja työstettäessä työstöaika lyhenee ja pinnanlaatu paranee.

Toinen lisäys FeatureCAMin joustavaan konearkkitehtuuriin on W-akselin tuki sitä tukevissa koneissa kuten vaakakaraisissa avarruskoneissa. Ominaisuutta voidaan käyttää Z akselin liikettä jatkavien karojen ohjaamiseen ja simulointiin törmäyksien välttämiseksi.

Uudessa versiossa on myös parannuksia automaattiseen työkalun valintaan työkalun varren halkaisijan tarkistuksen muodossa. Jos varren halkaisijan huomataan olevan työkalun työstävää osaa suurempi,  FeatureCAM valitsee sopivan pituisen työkalun jolla vältetään varren osuminen kappaleeseen.

FeatureCAM 2016 R2 sisältää asetuksia jyrsivien sorvien kappaleiden hallintaan revolverin paikoittamisella ja indeksoinnilla. Nämä asetukset voidaan nyt näyttää koneen simuloinnissa, ja estää näin mahdollisia törmäyksiä kappaleen käsittelyn yhteydessä.

Kaksi uutta ominaisuutta tehostavat koneistusta. Suhteellinen porautuminen tukee nyt kaksiakselista spiraalia ja edestakaista työstörataa, ja se voidaan nyt asettaa siirtymään pikaliikkeellä porautumispaikkaan syöttöliikkeen sijasta. Toisena uudistuksena yhdessä piirteessä olevien useiden käyrien järjestelyllä voidaan parantaa työstöjärjestystä. Se voidaan asettaa automaattiseksi, X, Y tai Z akselin suuntaiseksi, tai lyhimmäksi mahdolliseksi reitiksi työstöajan lyhentämiseksi.

Työstökoneen malli voidaan nyt valita dokumenttikohtaisesti, joten ladatun tiedoston tarkistaminen visuaalisesti on nyt helpompaa. Samalla lomakkeella voidaan myös muokata osan asetuksen sijaintia nopeammin ja vaihtaa konemallia sillä hetkellä käytössä olevalle postprosessorille.

FeatureCAM voi tehdä myös postprosessoinnin dokumentin. Sen avulla käyttäjän on helpompi ymmärtää käytössä olevan postprosessorin toimintoja.