PowerMILL Robot

delcam-robot

PowerMILL Robot ohjelmistolla ohjelmoituja robotteja käytetään laajasti auto-, lentokone-, meri- ja energiateollisuudessa mallien, muottien ja osien valmistukseen, komposiittiosien leikkaamiseen ja poraamiseen, kappaleiden viimeistelyyn kiillottamalla, hiomalla ja jäysteitä poistamalla. Robotteja käytetään myös teattereiden, kauppojen ja teemapuistojen lavasteiden ja mallien veistämiseen.

Robotti voi olla hyvin kustannustehokas suurien kappaleiden valmistuksessa, sekä suoraan työstämällä että muotteja valmistamalla. Sillä voidaan korvata myös käsityötä. Kun työskentelyalaa laajennetaan raiteilla ja pyörivillä pöydillä, niin joustavuus valmistettavien kappaleiden mittojen ja tyypin suhteen on vielä suurempi.

PowerMILL Robot ohjelman avulla robotille ohjelmointi on yhtä helppoa kuin viisiakseliselle työstökoneelle. Ohjelmoijalla on käytössään laaja PowerMILLin moniakselisten työstömenetelmien valikoima, sekä kaikki järjestelmän tiedonhallinnan työkalut tietojen hallintaan, tallentamiseen ja hakemiseen.

Robotin ohjelmoinnissa PowerMILL Robot ohjelmalla on kolme päävaihetta: ratojen tekeminen, simulointi ja robottiohjelman tallentaminen. Manuaalisia ja CNC ohjelmoituja elementtejä voidaan yhdistää joustavasti samaan ohjelmaan. Molempia tapoja voidaan simuloida PowerMILL Robotilla ja ohjata robotin liikkumista useilla muuttujilla, kuten akselin rajoilla, akselin prioriteetilla ja koordinaatistojen rajoituksilla. Robottisolulle voidaan asettaa monia ominaisuuksia kuten akselien rajoja, työkalun rajoituksia sekä kotiasema, jotka otetaan huomioon robotin simuloinnissa.

Simuloinnissa näytetään kaikki ongelmat jotka saattavat estää radan ajamisen, ja ilmoitetaan robotin mahdollisista rajojen ylityksistä, singulariteeteista ja törmäyksistä. Kun simuloinnin tulokset on tarkastettu ja tarvittaessa säädetty, niin ohjelma voidaan tallentaa robotin omalla kielellä. Esimerkkejä käytettävistä roboteista ovat KUKA, ABB, Fanuc, Yaskawa Motoman Stäubli, Hyundai, Comau, Kawasaki Robot, Nachi ja Universal Robots.

PowerMILL Robotin avulla käyttäjät saavat suurimman mahdollisimman hyödyn mahdollisimman lyhyessä ajassa mistä tahansa robottityypistä. Yksinkertainen työnkulku helpottaa ratojen ohjelmointia, simulointia, tarkastelua ja säätämistä, sekä mahdollistaa pehmeiden materiaalien työstössä monia CNC työstökoneita vastaavaan tarkkuuden saavuttamisen.