Autodesk PowerMill 2017

autodesk-powermill-2017PowerMill 2017 tarjoaa edelleen CAM ohjelmoinnin työkaluja korkealaatuisten työstöratojen tekemiseen monimutkaisten osien valmistamiseksi.
PowerMill tukee ensimmäista kertaa sorvausohjelmien tekemistä jyrsintäsorville. Pohjautuen maineeseensa asiantuntevana 3- ja 5-akselisena CAM ohjelmistona, PowerMill 2017 tarjoaa nyt huomattavasti parannetun 2.5D ohjelmoinnin.

UUSI ja parempi 2.5D ohjelmointi NEW and improved 2.5D programming
PowerMill 2017 sisältää parennetun 2.5D ohjelmoinnin menetelmän. Uudella interaktiivisella piirteiden tunnistuksella voidaan luoda, ryhmittää ja muokata uria, taskuja ja viisteitä nopeammin kuin koskaan. Uudet 2.5D työstöradat ovat tehokkaampia ja paremmin hallittavissa.
Katso Youtube video
NEW turning for 5-axis Mill-turn UUSI 5-akselinen sorvaus
PowerMill tukee ensimäistä kertaa sorvausratojen tekemistä 5-akselisille jyrsintäsorvauskoneille. Tuodusta CAD mallista voidaan laskea automaattisesti pyörähdysprofiili ja luoda piirteitä profilointia, uurtamista, avarrusta ja tasosorvausta varten. Sorvaustyökalun kokoonpanolla voidaan luoda piirteistä sorvausradat ja NC ohjelmat.
Katso Youtube video
Tehokkaampi ripojen ja urien koneistus More efficient rib and slot machining
Uudessa versiossa on parannetut työstöradat muoteissa olevien ripojen ja urien työstämiseen. Uusi työstöradan offset varmistaa tasaisen työkalun kuormituksen jolla voidaan välttää työkalujen ennenaikainen rikkoontuminen.
Katso Youtube video
Greater simulation control Parempi simuloinnin kontrolli
PowerMill 2017 simuloinnin käyttämistä on parannettu. Yksittäisten työstöratojen pisteiden, linkkien ja segmenttien simulointi tehostaa ohjelmoinnin luotettavuutta. NC ohjelman kaikkien osien visualisointi mukaan lukien työstöradat ja niitä yhdistävät liikkeet lisää ohjelmoijan mielenrauhaa.
Katso Youtube video
Työstöradan lähestymisten ja linkkien rajoittaminen Constrained toolpath leads and links
Uudet loogiset rajoitukset parantavat työstöliikkeitä yhdistävien liikkeiden hallintaa. Voit asettaa ehtoja linkin pituuden, pinnan jyrkkyden ja kulmien muutosten perusteella. Ehtoja voidaan yhdistää useiden linkkivahtoehtojen määrittämiseksi, jolloin PowerMill valitsee parhaiten sopivan vaihtoehdon radan tarpeiden mukaan.
Katso Youtube video
Automatic machine toolaxis limits Automaattiset työstökoneen akselien rajat
PowerMill 2017 versiolla työstöratoja voidaan luoda käyttäen hyväksi virtuaalisen työstökonemäärityksen (.mtd) mukaisia pyörivien akselien rajoja. Voit poistaa radasta rajojen ulkopuolella olevat osat, tai muuttaa työkalun akselia pysyäksesi koneen rajojen sisällä.
Katso Youtube video