PowerMill 2018

PowerMill 2018 version uusi käyttötuntuma on suunniteltu helpottamaan sekä uusien, että kokeneiden käyttäjien CAM ohjelmointia.
PowerMill nauhakäyttöliittymä on suunniteltu loiventamaan uusien käyttäjien oppimiskäyrää, sekä auttamaan kokeneita käyttäjiä löytämään meneillä olevan tehtävään liittyvät työkalut. PowerMill 2018 versiossa on parannettu 2D ja jyrsintäsorvauksen ohjelmointia, sekä kehitetty työstön simulointia ja 5-akselista kontrollointia.

PowerMill tukee ensimmäista kertaa sorvausohjelmien tekemistä jyrsintäsorville. Pohjautuen maineeseensa asiantuntevana 3- ja 5-akselisena CAM ohjelmistona, PowerMill 2018 tarjoaa nyt huomattavasti parannetun 2.5D ohjelmoinnin.

Uusi valintanauha

PowerMillin uusi dynaaminen valintanauha järjestää komennot loogisiin ryhmiin ja selkeyttää ohjelman ulkoasua. Nauha näyttää käyttäjän sillä hetkellä tarvitsemat komennot ja auttaa käyttäjää löytämään aiemmin piilossa olleita toimintoja. Dynaaminen ja laajennettu kursoriohje antaa enemmän ohjeita. Nauhaa voidaan räätälöidä näyttämään eniten käytettyjä toimintoja.

Katso Youtube video

Dynaaminen työstön simulointi
PowerMillin aineenpoiston simuloinnin tarkkuus on nyt parempi, ja simulointia voidaan panoroida, zoomata ja kääntää 3D näkymässä. Aihio, kappale, työkalu pitimineen ja työstökone näkyvät kaikki samassa näkymässä. Simulointi voidaan varjostaa työstösuunnan mukaan, monivärisenä tai kiiltävänä. PowerMill 2018 auttaa ohjelmoijaa NC ohjelmien tarkistamisessa tunnistamalla ja näyttämällä törmäykset ja läheltä menneet liikkeet työkalun, koneen ja aihion välillä.

Katso Youtube video

Parannettu jyrsintäsorvaus
Sorvausratoja voidaan nyt muokata laskemisen jälkeen. Voit rajata ja järjestää ryöstöratoja ilman uudelleen laskentaa. Voit säätää radan paikoitusliikkeitä ja muuttaa radan alku- ja loppupistettä. Voit myös lisätä sorvaukseen sopivia lähestymis- ja poistumisliikkeitä. Voit tunnistaa törmäykset ja läheltä menneet liikkeet työkalun, kappaleen, koneen ja aihion välillä. Sorvausten jälkeen tehtävää jyrsintää voidaan tehostaa lisäämällä sorvausratoja 3D jäännösmalliin.

Katso Youtube video

Dynaaminen työstökoneen ohjaus alueella
PowerMill 2018 version työstökoneen dynaaminen ohjausta on parannettu. Työstörataan voidaan tehdä useita paikallisia
5-akselisia muutoksia. Voit muuttaa virtuaalisen työstökoneen avulla koneen pyörivien akselien asentoja valitulla radan alueella. Vierekkäisten ratojen muokkausten välille saadaan tasainen koneen liike käyttämällä älykästä koneen interpolointia.Katso Youtube video
Uusia 2D menetelmiä
PowerMillissä on kaksi uutta 2D työstön strategiaa. Yläreunan pyöristyksellä voidaan pyöristää 2D piirteen reuna pyöristysterällä tai pallopäisellä työkalulla. Piirteen viimeistely työstää 2D piirteen sivuseinät ja pohjan yhdellä työstöradalla. Monipuolisia järjestämisen asetuksia voidaan käyttää syvien taskujen tai ohuiden ripojen kanssa. 2D rouhintaradat voivat tunnistaa ja välttää törmäyksiä työkalunpitimen ja aihion välillä.

Katso Youtube video

3D offsetin keskiviiva
3D työstöradassa voidaan käyttää ”keskiviiva” asetusta joka lisää työstöliikkeen radan nurkkiin. Se poistaa ainetta tasaisemman pinnanlaadun saamiseksi ja vähentää kiillottamisen tarvetta. Keskiviivaa voidaan käyttää ”3D offset”, ”Jyrkkä ja laakea” ja ”Optimoitu Z-askel” työstöradoissa.

Katso Youtube video

Pintakohtainen syötön muokkaus
Työstöradan syöttöä voidaan säätää paikallisesti alueilla joissa työkalu koskettaa tiettyä pintaryhmää. Näin voidaan hallita 5-akselista liikettä paikoissa, jossa pyörivät akselit tekevät suuria liikkeitä hyvin lyhyessä ajassa. Koneen nykiviä liikkeitä voidaan hillitä säätämällä äkillistä syötön muuttumista

Katso Youtube video

Siipipyörien akselimääritykset
PowerMill 2018 versiossa voidaan käyttää siipipyörien ratojen akselimäärityksiä kuten ”navan normaali”, ”vaipan normaali” ja ”säteittäinen vektori” myös muissa ratatyypeissä. Voit käyttää esimerkiksi ”Pinnan viimeistely” työstörataa monipuolisemmin siipiä, siipipyöriä tai muita vastaavia osia tehtäessä.

Katso Youtube video