FeatureCam 2019

FeatureCam 2019 version uudet ja parannetut ominaisuudet automatisoivat työnkulun suunnitelmasta NC -koodiksi.
FeatureCam 2019 sisältää uusia ominaisuuksia piirteen tunnistukseen ja uusi strategia sorvaukseen. Siinä on parannettu tiimiyhteistyö, nopea asetusten luonti ja parannuksia monitoimisorvien ohjelmointiin.
Suora piirteentunnistus
Uusi piirteen tunnistuksen menetelmä, joka yhdistää reikien, ulokkeiden, sivujen ja taskujen tunnistuksen yhdeksi työnkuluksi

  • Enemmän kontrollia tunnistettaessa tiettyä piirretyyppiä automaattisessa piirteentunnistuksessa (AFR).
  • Jaksoaikojen lyheneminen tehokkaampien AFR operaatioiden avulla.
  • Interaktiiviseen piirteentunnistukseen käytetyn ajan lyheneminen

Katso video

Keskiöporan geometrian muokkaus
Voit muuttaa keskiöporan kärkikulmaa ja upotuskulmaa. Keskiöporauksessa ja viisteiden teossa saat:

  • Tarkemman simuloinnin
  • Paremman NC koodin, joka on työkalugeometrian mukainen.

Katso video

Työasetusten parannukset
Voit luoda työasetuksia suoraan valintanauhasta ja editoida niitä kuvaikkunassa. Uusi työasetuksen ominaisuuslomake sisältää älykkyyttä, kun valitaan Z-suuntaa ja reunaa.
Työasetusten luominen ja muokkaus on nyt nopeampaa ja helpompaa.Katso video
Parannettu kierrekirjasto
Standardit kierteet on nyt ryhmitelty kierreperheisiin ja lisää kierrekokoja on lisätty kirjastoon.
Tämä yksinkertaistaa halutun kierretyypin valintaa ja voit valita kierteen suuremmasta kirjastosta.Katso video
Autodesk drive
FeatureCam tilausasiakkailla on nyt pääsy Autodesk drive :een. Voit nyt turvallisesti tallentaa, esikatsella ja jakaa 2D ja 3D dataa.
Voit tehdä paremmin yhteistyötä projektin muiden osanottajien kanssa.Katso video
Takasorvaus
Uusi sorvausstrategia erikoisteräpaloille, kuten Sandvik PrimeTurning™.
Yhdistämällä nämä työstöradat ja teräpalat kasvaa teräpalan kestoikä, paranee materiaalin aineenpoisto suuremmilla lastuamisarvoilla ja jaksoajat lyhenevät vähemmillä työkalunvaihdoilla.Katso video
Säteittäisen työstön parannukset
Työstettäessä säteittäisiä kuvioita voit käyttää XY koordinaatteja ja C-akselin kiertoa kunkin piirteen työstöön.
Näin tarkkuus paranee XY työstöllä ja mahdolliset akselirajojen ylitykset keskiviivan alapuolella vältetään.Katso video