PowerMill 2020 CAM ohjelmistosta tuli nyt nopeampi

PowerMill 2020 on nyt huomattavasti nopeampi työstöratojen laskennassa, simuloinnissa ja tarkistuksessa, sekä ratojen linkittämisessä. Uutta on myös nurkkien viimeistely ylämäkeen ja pyöristysten lisääminen malliin.

Parannuksia nopeuteen

PowerMill 2020 versiossa on useita parannuksia, joilla on merkittävä vaikutus työstöratojen laskennan, simuloinnin ja tarkistamisen kestoon. Usein käytettävät ratatyypit kuten rasteri, nurkan viimeistely, Z-askeltyöstö, 3D offset ja rouhinta ovat jopa 67% nopeampia kuin PowerMill 2019 versiossa, ja usein nopeampia kuin 2016 versiossa. ViewMill simulointi ja NC ohjelman tarkistaminen ovat nyt jopa 33% nopeampia 2020 versiossa kuin 2019 versiossa.

Lähestymiset ja linkit lyhyemmässä ajassa

PowerMill käyttää tehokkaammin hyväksi monisäikeistä laskentaa ja laskee lähestymisiä ja linkkejä jopa 60% nopeammin kuin PowerMill 2019. Tämä lyhentää ohjelmointiaikaa ja antaa CAM ohjelmoijalle mahdollisuuden kokeilla erilaisia mahdollisuuksia tehokkaiden ratojen saamiseksi.

Nurkan viimeistely ylämäkeen

Uusi ylämäkeen työstävä nurkkien viimeistely tekee ratoja, joissa jyrkkiä pystynurkkia työstetään aina ylöspäin. Se voi parantaa lastuamista ja pinnanlaatua, vähentää työkalun värinää ja pidentää työkalun ikää.

Mallin pyöristäminen

PowerMill voi lisätä automaattisesti CAD mallin sisänurkkiin pyöristyksiä tietyn tyyppisten ratojen laskennassa. Se voi estää työkalujen ylikuormitusta ja auttaa työstökonetta pitämään ohjelmoidun työstönopeuden, jolloin työstöajat lyhenevät.