Uutiset arkistossa 'Mittaus ja tarkistus' aiheelle

PowerInspect 2018

 Autodesk PowerInspect yksinkertaistaa monimutkaisten kappaleiden tarkastuksen.
PowerInspect tukee erilaisia mittakoneita kuten manuaalisia tai CNC -ohjattuja koordinaattimittakoneita, siirrettäviä mittausvarsia ja mittausta työstökoneella. .
 Uusi nauhakäyttöliittymä
PowerInspect 2018 :ssa on uusi nauhakäyttöliittymä, joka parantaa ohjelmiston ulkonäköä ja tuntua.

Katso tästä

Lue koko artikkeli ’PowerInspect 2018’

Uusi PowerINSPECT versio

powerinspect-racksUudella 2015 R2 versiolla on helpompi tehdä nopeita ja tarkkoja tarkastuksia monimutkaisille kokoonpanoille. Se sisältää enemmän optioita mittaussekvenssien automatisointiin kuten automaattiset mittapäiden vaihdot, automaattiset piirteiden tunnistukset pistepilvistä ja parempi kontrolli törmäysten tarkistuksessa.

Lisätietoja ja videodemonstraatioita uusista optioista löytyy täältä: www.delcam.tv/pi2015/lz/en/

Suurin parannus CNC mittakoneiden käyttäjille on lisätty tuki MCR20 ja FCR25 vaihtomakasiineille. PowerINSPECT :ssä voidaan nyt määrittää mittausanturin vaihdot täysin automaattisiin mittaussekvensseihin. Mittausantureiden tietokantaan tehtyjen parannusten avulla käyttäjä voi määrittää mittaustyökalut alikokoonpanoina, jotka voidaan asettaa vaihtomakasiiniin. Tyypillinen esimerkki alikokoonpanosta on yhdistelmä mittausanturista ja mittakärjestä.   Lue koko artikkeli ’Uusi PowerINSPECT versio’

PowerINSPECT 2015 versio

pi2015Uusi PowerINSPECT 2015 versio sisältää automaattisen törmäyksen välttämisen, nopeamman CAD mallien luvun, nopeamman tarkistusraporttien teon ja parannetun pistepilvien tulosten visualisoinnin sekä monia muita parannuksia.

Lisätietoja ja videoesityksiä löytyy Learning Zone sivuilta – www.delcam.tv/pi2015/lz/EN/whats-new-r1.asp

PowerINSPECT on sisältänyt jo monia vuosia mittausradan törmäystarkastuksen ja on varoittanut käyttäjää kun on ollut mahdollisuus mittapään ja mitattavan kappaleen törmäykseen. Tähän saakka käyttäjän on täytynyt tehdä erikseen muutokset rataan törmäyksen välttämiseksi.

PowerINSPECT 2015 versiossa ohjelmisto muokkaa mittausrataa automaattisesti, jos mitattavien piirteiden välissä on törmäys mahdollinen. Ohjelmisto laskee uuden radan, joka väistää esteen, tyypillisesti siirtymällä ylös ohittaen esteen tai kiertämällä sen.

Lue koko artikkeli ’PowerINSPECT 2015 versio’

PowerINSPECT mittaus- ja käänteisen mallinnuksen ohjelmisto

pimmmUusin PowerINSPECT -ohjelmiston versio on esillä Alihankinta 2013 messuilla Cimera Oy :n osastolla. Se sisältää parannuksia mittausominaisuuksiin ja käänteisen mallinnuksen toimintoihin. Suurin parannus tällä alueella on 3D mallien luominen digitoiduista käyristä käänteisen mallinnuksen avulla.

PowerINSPECT on maailman johtava laitteistoriippumaton mittausohjelmisto. Sitä voidaan käyttää kaiken tyyppisillä mittauslaitteilla. Se sisältää mittausrutiinit yksinkertaisten mittojen ottamiseen, geometristen piirteiden tarkastamiseen ja monimutkaisten 3D pintojen tarkastukseen. Helppolukuisten ja yksityiskohtaisten tulosraporttien informaatio on kaikkien ymmärrettävässä muodossa.

PowerINSPECT voi luoda tehokkaita mittausrutiineita myös kaksipylväisten mittakoneiden ohjelmointiin. Kahden mittalaitteen mittausoptiolla voidaan mitata kahdella siirrettävällä laitteella yhtä aikaa. PowerINSPECT on ainoa mittausohjelma, jolla on mahdollista mitata yhtäaikaisesti erityyppisillä laitteilla, kuten eri valmistajien laserskannereilla.

Lue koko artikkeli ’PowerINSPECT mittaus- ja käänteisen mallinnuksen ohjelmisto’

Uusi PowerINSPECT 2011 R2

powerinspect-curvesDelcam on julkaissut ensimmäisen 64 bittisille tietokoneille tarkoitetun version PowerInspect 2011 ohjelmistosta. Muita parannuksia 2011 R2 versiossa ovat tulosten parempi visualisointi, helpompi automaattisten mittausrutiininen luonti, täysi DRO toimintojen integrointi ja tuki uusimmille Renishaw mittapäille.

PowerINSPECT on maailman johtava laitteistoriippumaton mittausohjelmisto. Sitä voidaan käyttää kaiken tyyppisillä mittauslaitteilla mukaan lukien manuaaliset ja tietokoneohjatut CMM laitteet, kannettavat mittavarret, optiset mittauslaitteet ja CNC työstökoneet.

Se sisältää mittausrutiinit yksinkertaisten mittojen ottamiseen, geometristen piirteiden tarkastamiseen ja monimutkaisten 3D pintojen tarkastukseen. Helppolukuiset tulosraportit sisältävät yksityiskohtaisen informaation, joka on kaikkien ymmärrettävässä muodossa

64 bittisyyden ansiosta laitteistoissa voidaan käyttää enemmän muistia. Tämä on hyödyllistä käsiteltäessä suuria CAD -tiedostoja, erityisesti monimutkaisia osia ja suuria kokoonpanoja.

Lue koko artikkeli ’Uusi PowerINSPECT 2011 R2’

Uusi PowerInspect mittausohjelmisto

pi_rasterDelcam on julkaissut uuden 2010 R2 version PowerInspect mittausohjelmistosta. Uusi versio sisältää automaattisen pintojen mittauksen ja kyvyn käyttää geometrisiä toleransseja suoraan CATIA malleista. Lisäksi uusi versio sisältää parannuksia pistepilvien käsittelyyn ja käyttöliittymään, jolloin ohjelmistoa on vielä helpompi käyttää.

PowerInspect on vakiinnuttanut asemansa maailman johtavana riippumattomana mittausohjelmistona. Se yhdistää mahdollisuuden työskennellä kaikentyyppisillä mittalaitteilla ja kattavalla valikoimalla mittausrutiineita yksinkertaisiin mittauksiin, geometristen piirteiden mittaamiseen ja monimutkaisten pintojen tarkastukseen. Tulosraportit sisältävät informaation helposti luettavassa muodossa jonka ymmärtävät kaikki insinöörit, eivät pelkästään mittaus-spesialistit.

Lue koko artikkeli ’Uusi PowerInspect mittausohjelmisto’

Uusi Delcam PowerINSPECT 2010

inspect2010Delcam on julkaissut 2010 version PowerInspect mittausohjelmistosta. Uudella versiolla osien, työkalujen ja prototyyppien tarkastaminen on paljon helpompaa. Ohjelmisto on jo maailman johtava laitteistoriippumaton tarkistusohjelma. Uuden version myötä ohjelmisto on jopa vielä houkuttelevampi kaiken tyyppisten metrologia- laitteiden käyttäjille, kuten manuaalisten ja CNC -ohjattujen mittakoneiden sekä mittavarsien ja optisten mittalaitteiden käyttäjille.

2010 versiossa mittausjakson luomista ja muokkausta on parannettu antamalla mahdollisuus lisätä lisäpisteitä tai piirteitä minne tahansa mittausjakson sisälle, ei pelkästään jakson loppuun. Se on hyödyllistä erityisesti käyttäjille, jotka tekevät paljon mittauksia sisältäviä mittausjaksoja. Myös pitkien tuotantosarjojen monimutkaisia mittausjaksoja on helpompaa päivittää, kun suunnittelumuutokset vaativat mittausrutiinin muokkausta.

Lue koko artikkeli ’Uusi Delcam PowerINSPECT 2010’

Delcam on julkaissut NC-Checker ohjelmiston

NC-checkerDelcam on julkaissut NC-Checker -ohjelmiston, joka suorittaa useiden yleisesti käytettyjen työstökoneiden suorituskyvyn tarkastuksen reaaliaikaisesti. NC-Checker :llä varmistetaan nopeasti ja helposti työstökoneen tarkkuus standardi mittapään avulla. Sitä voidaan käyttää ennen työstön aloittamista varmistamaan, että laitteet on asetettu oikein. Sitä voidaan käyttää myös koneistuksen aikana havaitsemaan liikkeitä, jotka ovat toleranssialueen ulkopuolella. Toleranssialueen ylitykset voivat johtua esimerkiksi terän kulumisesta tai lämpötilamuutoksista.

Lue koko artikkeli ’Delcam on julkaissut NC-Checker ohjelmiston’

Viisiakselinen Delcam PowerINSPECT

PowerInspect on maailman menestynein laiteriippumaton mittausohjelmisto. Uusi PowerINSPECT 5 sisältää tuen viisi-akseliseen skannaukseen Renishaw REVO mittapäällä, mahdollisuuden käyttää useita linjauksia osilla ja kokoonpanoilla, parannetun liitettävyyden koordinaattimittakoneisiin ja joustavamman raporttien generoinnin. PowerINSPECT 5 on ensimmäinen mittausohjelmisto, joka tukee Renishaw REVO:a geometristen ja vapaamuotoisten muotojen tarkistuksessa.

Lue koko artikkeli ’Viisiakselinen Delcam PowerINSPECT’

Uusi PowerINSPECT versio

Uusi PowerINSPECT versio sisältää moniakselisen mittauksen työstökoneella, on aikaisempaa helpompi käyttää ja on yhteensopiva lentokoneteollisuuden käyttämän AIMS Metrology Systemin kanssa. Moniakselisen option avulla voidaan moniakselisella laitteella suorittaa tarkastus joko työstön aikana tai sen jälkeen. Suurin hyöty on se, että vastapäästöalueet voidaan tarkastaa ilman, että joutuu siirtämään kappaletta eri asentoon.