3D kappaleiden tarkistus

PowerInspect näyttää tietä tämän päivän markkinoilla täydellisellä CAD pohjaisella tarkistuksen ratkaisulla. PowerInspect korvaa perinteiset kaksiulotteiset mittausmenetelmät tarjoamalla mahdollisuuden mitata kaikkia CAD dataa millä tahansa mittauslaitteella.

PowerInspectiä voidaan käyttää kaiken tyyppisillä mittauslaitteilla mukaan lukien manuaaliset ja tietokoneohjatut CMM laitteet, kannettavat käsivarret, optiset mittauslaitteet ja CNC työstökoneet.

Yksinkertainen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä lyhentää oppimiskäyrää, joten mittaaja pääsee käyttämään mittauslaitetta tehokkaasti mahdollisimman nopeasti.

PowerInspectin näytön palaute ja yksityiskohtaisen graafiset tiedot antavat välitöntä palautetta jokaisesta mitatusta pisteestä. Mittausraportit voidaan tehdä automaattisesti kuvallisessa ja tilastollisessa muodossa. Raporttien ulkoasu voidaan muotoilla vaatimusten ja standardien mukaiseksi.

PowerInspect tarjoaa

 • Vertailu kaikkiin tunnetuimpiin CAD muotohin
 • Monimutkaisten vapaiden muotojen nopea linjaaminen
 • Käyttäjän määrittämien poikkileikkausten mittaaminen
 • Mittaaminen kappaleen reunaa pitkin
 • Täydet geometrisen mittauksen työkalut
 • Automaattinen mittauspiirteiden luominen CAD mallista
 • Askeleittain etenevä geometrisen mitoituksen ja toleranssien apuri (GD&T)
 • Mitattujen elementtien vienti pisteinä, rautalankoina, ja pintoina
 • CAD muokkaus – mukaan lukien pinnan offset (esim. ohutlevyn kääntöpuoli, elektrodien kipinäväli)

Laadukas raportointi

 • Vertailu kaikkiin tunnetuimpiin CAD muotohin
 • Raportit esitetään graafisesti niin, että mahdolliset poikkeamat voidaan löytää yhdellä silmäyksellä
 • Raportit voidaan muokata vastaamaan käyttäjän ja asiakkaan vaatimuksia
 • Kaikki mahdollinen voidaan tulostaa koko ruudun kuvista ja täysiin raportteihin