PowerMill ja moniakselinen työstö

5 akselista työstöä on käytetty useita vuosia lentokoneteollisuudessa, mutta työkalunvalmistuksessa se on saanut vastaavaa kiinnostusta vasta viime aikoina. 5 akselisen työstön suurin hyöty on ajan säästö monimutkaisten kappaleiden työstössä yhdellä kiinnityksellä. Lisäksi voidaan käyttää lyhyempiä työkaluja tarkemman työstötuloksen saamiseksi.

Paikoittava 5 akselinen työstö on ollut käytettävissä PowerMillissä jo pitkään. Paikoittavassa työstössä pää suunnataan eri asentoihin ja eri suunnista tapahtuvat työstöt tehdään erillisinä operaationa.

Tämän lisäksi PowerMill tekee myös jatkuvia 5 akselisia ratoja. Jatkuvassa 5 akselisessa työstössä voidaan tehdä täysin 5 akselisia ratoja monimutkaisten pinta-, tilavuus ja kolmioverkkomallien yli. radat ovat täysin törmäystarkistettuja ja niissä voidaan käyttää useita rata- ja työkalutyyppejä.

Paikoittavan 5 akselisen työstön hyödyt

 • Ihanteellinen syvien pesien ja keernojen työstöön.
 • Lyhyillä terillä saadaan parempi tarkkuus ja pinnanlaatu
 • Voidaan työstää vastapäästöjä
 • Huomattava ajansäästö yhden kiinnityksen ansiosta

Jatkuvan 5 akselisen työstön hyödyt

 • Ihanteellinen osien profilointiin
 • Ihanteellinen syvien nurkkien ja pesien työstöön
 • Lyhyillä terillä saadaan parempi tarkkuus ja pinnanlaatu
 • Voidaan työstää terän päällä tai kyljellä
 • Voidaan käyttää kaikilla työkalutyypeillä
 • Täysi koukkaustarkistus
 • Voidaan käyttää STL mallien kanssa (pois lukien profiilien työstö)

Ominaisuuksia ja toimintoja

 • Pinna viimeistely
 • Kylkityöstö
 • Profilointi
 • Trimmaus
 • Taskuntyöstö
 • Urien työstö
 • Moniakselinen poraus
 • Integroitu 5 akselinen postprosessori