Muuttuvat työvarat
Yksi tärkeä ominaisuus on mahdollisuus työstää mallin eri alueita eri työvaroilla. Tätä menetelmää käytetään lentokoneteollisuudessa työstettäessä rakenteellisia osia joissa on syviä taskuja ja ohuita seinämiä. Näissä tapauksissa halutaan useimmiten rouhia pohjapinnat valmiiksi mutta jättää ohuille ripamaisille pystyseinille materiaalia, jotta ne kestäisivät suurten työkalujen aiheuttaman rasituksen.

Elektrodeja tehtäessä taas halutaan usein käyttää negatiivista työvaraa työkalun halkaisijan suunnassa mutta tehdä elektrodista työkalun pituussuunnassa oikean mittainen. Sen lisäksi, että työkalulle voidaan antaa eri työvarat työkalun halkaisijan ja pituussuunnan suhteen PowerMill antaa mahdollisuuden määrittää erilaisen työvaran yhdelle tai usealle pinnalle. Tätä käytetään useimmiten työstettäessä muottilevyjä. Monet muotinvalmistajat haluavat jättää jakopinnalle pienen työvaran muotin vuotamisen estämiseksi.

Osa mallin pinnoista voidaan jättää huomioimatta työstöratoja tehtäessä. Tätä voidaan hyödyntää esim. siipipyörien työstämisessä jossa malli voidaan työstää ratoja kopioimalla. Osa mallin pinnoista valitaan ja tehdään radat vain valituille pinnoille välittämättä muista pinnoista. Valmista rataa kopioidaan halutulla tavalla. Samoin voidaan myös jättää huomioimatta esim. mallissa olevia apupintoja joita ei haluta työstää.
Ratojen muokkaaminen
PowerMillissä on monipuolisista muokkaustoimintoja joilla työstöratoja voidaan optimoida mahdollisimman tehokkaiksi. Jopa työstöradan jokaista yksittäistä työstöliikettä voidaan muokata erikseen. Mallin eri alueiden työstöä voidaan kontrolloida tarkemmin ja rataa voidaan järjestellä tehokkaammaksi työstettäessä suuria kappaleita. Myös radan yksittäisiä lähestymisiä ja poistumisia voidaan muokata. Tämä on erityisen tärkeää 5-akselisilla radoilla joissa ei voida aina käyttää samaa lähestymisliikettä koko radassa.

5-akselisten työstöratojen työkalun akselin suuntaa voidaan muokata jälkeenpäin. Tällä toiminnolla voidaan millä tahansa työstöradan alueella määrittää uudelleen työkalun akselin suuntavektori. Työkalun akselin suunnan määritys ei tarivtse olla siis samanlainen koko työstöradan alueella. Käyttäjä voi optimoida akselia muokkaamalla parantaa työstöolosuhteita ja välttää sellaiset yhtäkkiset työstökoneen liikkeet, jotka voisivat aiheuttaa huonon viimeistelypinnan.

Simulointi
Simuloinnilla voidaan tarkistaa tarkalleen mitä työstökoneella tapahtuu ja verrata eri työstömenetelmien toimivuutta. Toiminto on erityisen hyödyllinen viisiakselisilla työstökoneilla. Koneen simuloinnilla voidaan etsiä mahdolliset paikat joissa rata menee koneen liikerajojen yli tai joissa tapahtuisi törmäys kappaleseen tai esimerkiksi pöytään.

PowerMillin simulointimoduulissa on optio, joka tarjoaa hyvin tarkan mallin lopullisesta kappaleesta ja näyttää kaikki pinnan laatuvirheet. Tähän saakka simulointiohjelmistot ovat keskittyneet estämään ratojen koukkauksia ja työstökoneen törmäyksiä. Simuloinnin lisäoptiolla käyttäjä voi arvioida näytöllä valmiin kappaleen pinnan laatua ja löytää ongelmakohdat tai vertailla eri työstöstrategioitten vaikutusta pinnan laatuun. Simuloinnissa voidaan ottaa huomioon terän geometria, pyörimisnopeus ja radassa oleva syöttö. Nämä asiat huomioimalla simulointi on paljon realistisempi.