PowerMill ja suurnopeustyöstö

Osien koneistaminen mahdollisimman lyhyessä ajassa on entistä tärkeämpää. Kaikki kehitys ohjelmistossa jolla saadaan nopeampi toimitusaika parammalla laadulla on erittäin tärkeää työkaluntekijöille.

Delcam on ollut useita vuosia suurnopeustyöstön menetelmien kehittämisen kärjessä. Niissä käytetään tekniikoita jotka varmistavat nopean korkealaatuisten osien valmistamisen. Suurnopeustyöstössä on useita tekijöitä kuten työkalut, työstökone, työstettävä materiaali sekä tietysti korkealaatuinen CAM järjestelmä.

Jyrsintyökalujen kehittyminen on muuttanut suuresti lähestymistä CNC ohjelmointiin. Nykyaikaisilla erikoistyökaluilla on aivan erilaiset työstöominaisuudet kuin perinteisillä terillä. Kun perinteinen menetelmä on ollut työstää kappaletta ylhäältä alas, niin HSM terällä työstetään mieluummin alhaalta ylös.

PowerMill näyttää tietä ainutlaatuisilla aineenpoiston ratkaisuillaan. Näiden työstömenetelmien päävaatimus on pitää työkalujen kuormitus mahdollisimman tasaisena ja minimoida työstösuunnan äkilliset muutokset. Peruslähtökohta on käyttää kappaleen muotoa seuraavaa offsetrataa edestakaisen rasteriradan asemasta

  • Kilparatarouhinta: PowerMill sisältää useita uusia erittäin tehokkaita rouhintamenetelmiä joilla saadaan käyttöön kaikki viimeisimpien terämallien edut, joilla voidaan työstää terän kyljellä ja paksummalla lastulla. Kaikkein uusinta Autodeskin patentoimaa menetelmää kutsutaan kilparatarouhinnaksi. Tällä menetelmällä rouhintaliikkeitä pyöristetään sitä enemmän mitä kauempana työkalu on mallin muodosta. Kun radassa näin minimoidaan äkilliset suunnanmuutokset, niin voidaan käyttää suurempia syöttöjä ja vähentää työkalujen ja työstökoneen rasitusta
  • Trokoidityöstö: Trokoidityöstöllä voidaan välttää täysleveiden työstöliikkeiden syntymistä. Rata tehdään pyöreillä vuolemalla etenevillä työstöliikkeitä, joilla saadaan tehokasta ja turvallista työstämistä.
  • Automaattinen trokoidityöstö: Trokoidityöstö voidaan myös yhdistää automaattisesti offset rouhintaan. Tällöin voidaan automaattisesti välttää raskaita työstöliikkeitä joita voi syntyä tavallisella offset menetelmällä. Kun työkalu joutuu suuren rasituksen alaiseksi, niin rataan lisätään automaattisesti trokoidiliikkeitä. Ainetta poistetaan vuolevilla työstöliikkeillä, jotka vähentävät työkaluun kohdistuvaa kuormitusta, mahdollistaen suuremman syöttönopeuden säilyttämisen.
  • Jäännösrouhinta: Jäännösrata poistaa edellisen suuremman työkalun jättämän materiaalin. Vain tarvittavat alueet työstetään pienemmällä työkalulla.
  • Suurnopeusviimeistely: PowerMill sisältää useita menetelmiä suurnopeustyöstöön joilla saadaan nopea aineen poistuminen ja hyvä pinnanlaatu tasaisella työkalun kuormituksella. Seuraavassa kolme esimerkki, jotka ovat 3D offset, Z-askeltyöstö ja optimoitu Z-askeltyöstö.
  • Z-askeltyöstö: Rata työstää mallin ympäri kerroksittain vaakatasossa. Radan työstöliikkeisiin voidaan lisätä lähestyminen ja poistuminen kaarilla ja välttää näin työstöjälkien syntymistä. Rata voidaan tehdä myös yhtäjaksoisena spiraalina.
  • 3D Offset viimeistely: Tällä ratatyypillä saadaan hyvä pinnanlaatu, koska sivuttaisliike pysyy vakiona kaikilla pinnoilla, olivatpa ne sitten jyrkkiä tai laakeita muotoja. Spiraalin muotoinen offset jättää vähän työstöjälkiä koska työkalu on koko ajan kontaktissa pintaan.
  • Optimoitu Z-askeltyöstö: Suurnopeusviimeistelyssä tarvitaan tasainen työkalun kuormitus ja pienin mahdollinen määrä äkillisiä suunnanmuutoksia. Suositeltava tapa on käyttää menetelmien yhdistelmää, jossa käytetään 3D offset viimeistelyä laakeilla alueilla ja Z-askeltyöstöä jyrkillä pinnoilla.