PowerShapella muotti voidaan suunnitella sellaiseksi kuin suunnittelija sen haluaa. Ohjelmisto tietää miten komponentit liittyvät toisiinsa antaen suunnittelijalle mahdollisuuden tarkastella eri vaihtoehtoja. Muotti voidaan mallintaa PowerShapen komponenttikirjastosta tai köyttäjän itse määrittämistä kirjastoista. Kun suunnitelma on valmis niin muotista tehdään 3D malli josta saadaan automaattisesti 2D piirustukset, osaluettelot ja reikien paikat.

Helppoa ja nopeaa muottisuunnittelua

PowerShapella voidaan muottisuunnittelua tehdä samanaikaisesti tuotteen mallin viimeistelyn kanssa. Asiakkaan lähettämästä muuttuneesta mallista voidaan tunnistaa muutokset ja liittää ne automaattisesti muottiin. PowerShape on ratkaisu rinnakkaissuunnitteluun muotinvalmistajille. Sen avulla muotti saadaan suunniteltua ja osat tilattua mahdollisimman lyhyessä ajassa. PowerShape tarjoaa:

  • Nopea muotin suunnittelu.
  • Nopea kokoonpano- ja osapiirustusten tekeminen.
  • Automaattinen osaluettelointi ja viitemerkintöjen tekeminen.
  • Dynaamisilla poikkileikkauksilla muotin läpi voidaan nopeasti tarkistaa esim. vastapäästöjä.
  • Tilavuusmallinnuksella saadaan pesä- ja keernamuodot tehtyä nopeasti ja helposti.

Muotin mallintaminen

Alkuperäisen mallin korjaamisen tai muuttamisen jälkeen mallintajan on tarkasteltava mitä kohtia mallista on muutettava jotta se voidaan valmistaa. Tuotteen malliin on lisättävä muotin jakopinnat ja mahdollisesti lisättävä päästöjä joihin mallin pintoihin. PowerShapen vastapäästövarjostuksella voidaan todeta tarvitaanko muotissa liikkuvia keernoja. PowerShape varjostaa annettua kulmaa jyrkemmät alueet punaisella, päästökulmaa loivemmat vihreällä ja päästökulman mukaiset alueet keltaisella.

Skaalaaminen suhteessa tai tilavuuteen

PowerShapen skaalaus tavoitetilavuuteen on erittäin tehokas mm. pulloja mallinnettaessa joissa halutaan tietty nestetilavuus.

Dynaaminen pinnan pidentäminen

Pintojen reunoja voidaan pidentää dynaamisesti haluttuun pituuteen. Pintaa voidaan pidentää suoraan tai pinnan kaarevuuden mukaan. Tämä menetelmä on tehokas esim. elektrodien reunoja pidennettäessä ja se voidaan tehdä yhdelle tai usealle pinnalle. Älykkään kursorin avulla pintaa voidaan pidentää tarkasti.

Automaattinen päästöpintojen tekeminen

Suoraseinäiset pinnat voidaan korvata nopeasti ja tarkasti pinnoilla joilla on haluttu päästö. Päästöpinnat voidaan tehdä valitsemalla pintoja ja antamalla päästökulma. Uudet päästöpinnat lähtevät tangentiaalisesti mallin pinnoilta ja ne päättyvät joko tasopinnalle tai valitulle pintajoukolle. Päästöpinnat voidaan tehdä päästöviivan molemmille puolille yhdellä kertaa. Uudet pinnat rajautuvat automaattisesti jolloin saadaan siisti jakoviiva.

Jakopinnat vaakaviivasta

Jakopinnat voidaan tehdä myös automaattisesti etsimällä jakoviiva halutulla päästökulmalla tai pintoja voidaan leikata tasopinnalla. Jakoviivat mallin pintojen reunoista Pintojen reunoista voidaan tehdä käyrä tehokkaalla työkalulla. Käyrää voidaan käyttää joko jako- tai päästöpintojen tekemiseen.