Uutiset arkistossa 'Yleistä' aiheelle

Kolmioverkkomallinnus CopyCAD -ohjelmistoon

Delcam on lisännyt uusia kolmioverkkomallinnusominaisuuksia CopyCAD -käänteisen mallinnuksen -ohjelmistoon. Nyt voidaan luoda täydelliset CAD -mallit epätäydellisestä digitointitiedosta ilman CAD -ohjelmistoa. Jo monien vuosien ajan on CopyCAD sisältänyt ominaisuudet korkealuokkaisten mallien tekoon huonosta digitointitiedosta. Pehmennystyökaluilla on voitu pehmentää epätasaista pintaa ja muovaustyökaluilla on voitu muovailla koko mallia. Nyt CopyCADin uusilla mallinnustyökaluilla voidaan luoda uusia geometrisiä piirteitä, jolloin ohjelmistoa voidaan käyttää täydellisenä kolmioverkko- mallintajana.

Joensuun tiedepuisto Oy:n Imtec valitsi PowerMILL:n

Joensuulainen Imtec on valinnut PowerMILL :n CAM -ohjelmistoksi suunopeus-, kova- ja mikrotyöstöön. PowerMILL :n valitseminen ohjelmistoratkaisuksi takaa Imtecille korkeatasoisen ja kehittyvän suurnopeus- ja kovatyöstön sekä mikrotyöstön ohjelmointiin soveltuvan CAM-ohjelmiston sekä osaamisen tason jatkuva kehittymisen. Imtec ja Cimera Oy aloittivat heti yhteistyön CAM -ohjelmoinnin koulutuksessa ja kehityksessä. Imtec on aikaansa seuraava ja jatkuvasti kehittyvä muovi- ja työvälineteollisuuden palveluorganisaatio, joka on yksi Joensuun Tiedepuisto Oy:n toimintayksiköistä. Imtec on kansainvälisesti tunnettu tuotekehityksen ja työvälinevalmistuksen uusinta teknologiaa hyödyntävä suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Imtec on keskittynyt työvälinetekniikassa erityisesti

  • suurnopeus- ja kovatyöstön menetelmien ja ohjelmoinnin kehittämiseen
  • mikrotyöstöön ja mikromuottien valmistukseen
  • uusiin pikamuotti- ja protomalliratkaisuihin lasersintrauksella sekä suurnopeustyöstöllä