Lusas on monipuolinen FEM -ohjelmisto vaativiin sovelluksiin. Lisätietoja osoitteessa www.lusas.com
Lusaksesta on tehty useita eri sovellutuspaketteja eri suunnittelun alueille. Kaikki paketit sisältävät helppokäyttöisen esi- ja jälkikäsittelyohjelmiston.

LUSAS Bridge
Kaikentyyppisten siltojen seismisten, dynaamisten, suurten muodonmuutosten ja väsymisen analyysimenetelmät siltasuunnittelijoille. Saatavana VLO optio ajoneuvokuormien automaattiseen generointiin.

LUSAS Civil & Structural
Rakennesuunnittelijoille. Ohjelma kattaa seismiset, nurjahdus-, törmäys-, ja lämpöanalyysit. Soveltuu useisiin kohteisiin mm. rakennusten, tunneleiden ja patojen analysointiin

LUSAS Analyst
Koneenrakennuksen ja metalliteollisuuden suunnittelijoille. Analyst sisältää kaikentyyppiset staattiset, dynaamiset ja lämpöanalyysit. Ohjelmalla voidaan ratkaista epälineaarisia ja törmäysongelmia

LUSAS Composite
Komposiittirakenteiden suunnittelijoille. Ohjelma sisältää monipuoliset komposiittielementit.