Archive Sivu 3 / 11PowerMILL 2015 R2 versio

pm2015r2Uusi versio sisältää joukon parannuksia työstöradan simulointiin ja törmäystarkasteluun, rouhintaan ja porauksiin, sekä joukon optioita ohjelmiston räätälöintiin.

Informaatiota ja videodemonstraatioita löytyy linkistä: www.delcam.tv/pm2015/lz

2015 R2 versiossa voidaan työstökoneen törmäystarkastus tehdä koko projektille, eikä vain yksittäisille työstöradoille. Täydellisessä tarkistuksessa varmistetaan, että työstökone on kykeneväinen tekemään valitun strategian ja tarkistetaan työstökoneen ja työkalun mahdolliset törmäykset. Tarkistuksen tuloksena saadaan yksityiskohtainen lista ongelmista, jotka voidaan sitten ongelma kerrallaan ratkaista.

Lue koko artikkeli ’PowerMILL 2015 R2 versio’

Delcam lisää käänteisen mallinnuksen työkaluja PowerSHAPE Pro CAD ohjelmistoon

ps2015r2Uusi PowerSHAPE Pro 2015 R2 version työkalu helpottaa skannausten linjaamista

Delcamin on lisännyt useita uusia käänteisen mallinnuksen ominaisuuksia PowerSHAPE Pro ohjelmaan tuotteiden ja työkalujen valmistukseen. Ohjelman 2015 R2 julkaisussa on myös parannuksia jotka nopeuttavat ja helpottavat mallien muokkaamista valmistukseen paremmin soveltuvaksi.

Lisätietoja ja videoesityksiä löytyy Learning Zone sivuilta – www.delcam.tv/ps2015/lz/EN/whats-new.asp

Yhdistämällä tilavuus-, pinta- ja suoramallinnuksen käänteiseen mallinnukseen PowerSHAPE tarjoaa kattavimman mallinnustekniikoiden valikoiman yhdessä CAD ohjelmassa. Kun kaikki erilaiset menetelmät ovat samassa ohjelmassa, se vähentää tietojen siirtämisen tarvetta useiden ohjelmien välillä virtaviivaistaen prosessia jossa tarvitaan sekä käänteistä mallinnusta, että CAD toimintoja.

Lue koko artikkeli ’Delcam lisää käänteisen mallinnuksen työkaluja PowerSHAPE Pro CAD ohjelmistoon’

Uudessa FeatureCAM :ssa Vortex laskin ja muuta

fc2015r2

Uusi 2015 R2 versio sisältää jyrsinnän laskimen, joka helpottaa Vortex–suurtehokkuus-strategian hyödyntämistä. Muita parannuksia 280 parannuksen joukossa ovat moniteräiset työkalunpitimet työstökoneen mallinnuksessa, parempi työstöradan tulostus ja paljon tehokkaampi automaattinen työkalunvalinta.

Lisätietoja ja videoesityksiä löytyy Learning Zone sivuilta – www.delcam.tv/fc2015/lz/EN/whats-new.asp

FeatureCAM oli maailman ensimmäinen piirrepohjainen ohjelmoinnin ohjelma kun se julkaistiin vuonna 1995. Sen jälkeen jatkuva tuotekehitys on taannut sen, että järjestelmä on säilyttänyt johtoasemansa ohjelmoinnin nopeudessa ja helppokäyttöisyydessä, lisäten samalla tehokkaiden työstöratamenetelmien määrää jotka parantavat tuottavuutta monenlaisilla konetyypeillä sisältäen myös jyrsintä-sorvaus koneet, 5-akseliset jyrsinkoneet ja lankasahat.

Lue koko artikkeli ’Uudessa FeatureCAM :ssa Vortex laskin ja muuta’

PowerINSPECT 2015 versio

pi2015Uusi PowerINSPECT 2015 versio sisältää automaattisen törmäyksen välttämisen, nopeamman CAD mallien luvun, nopeamman tarkistusraporttien teon ja parannetun pistepilvien tulosten visualisoinnin sekä monia muita parannuksia.

Lisätietoja ja videoesityksiä löytyy Learning Zone sivuilta – www.delcam.tv/pi2015/lz/EN/whats-new-r1.asp

PowerINSPECT on sisältänyt jo monia vuosia mittausradan törmäystarkastuksen ja on varoittanut käyttäjää kun on ollut mahdollisuus mittapään ja mitattavan kappaleen törmäykseen. Tähän saakka käyttäjän on täytynyt tehdä erikseen muutokset rataan törmäyksen välttämiseksi.

PowerINSPECT 2015 versiossa ohjelmisto muokkaa mittausrataa automaattisesti, jos mitattavien piirteiden välissä on törmäys mahdollinen. Ohjelmisto laskee uuden radan, joka väistää esteen, tyypillisesti siirtymällä ylös ohittaen esteen tai kiertämällä sen.

Lue koko artikkeli ’PowerINSPECT 2015 versio’

Uusi PowerMILL 2015

pm2015Uudessa versiossa on parannuksia suurtehokkaaseen Vortex aineenpoistoon, parannettu törmäyksentarkistus joka varoittaa läheltä menneistä kolareista, sekä tehokkaampi rasteriviimeistely.

Vortex aineenpoistomenetelmä tekee turvallisia työstöratoja suurella lastunpaksuudella käyttäen hallittua kohtauskulmaa, joka pitää työstämisen olosuhteet optimaalisina koko radan matkalla. Tämän vuoksi voidaan käyttää suurempaa syöttöä ja materiaalin poistomäärää, ja työstöaika voi lyhentyä jopa 70%. Työstäminen tapahtuu tasaisemmalla lastuvirralla ja lähes vakiosyötöllä, joten työkalun käyttöikä pitenee ja työstökone rasittuu vähemmän. Lue koko artikkeli ’Uusi PowerMILL 2015’

PowerSHAPE 2015 CAD CAMiä varten

ps2015Uudessa julkaisussa on parannuksia suoramallinnukseen, pintamallinnukseen ja käänteiseen suunnitteluun, ja se tukee tietojen lukemista Creaform HandySCAN käsivaraisista skannereista.

PowerSHAPE yhdistää tilavuus-, pinta-, rautalanka-, ja suoramallinnuksen ja tarjoaa kattavimman mallinnustekniikoiden valikoiman yhdessä CAD ohjelmassa. Kun kaikki erilaiset menetelmät ovat samassa ohjelmassa, se vähentää tietojen siirtämisen tarvetta useiden ohjelmien välillä virtaviivaistaen koko tuotekehityksen prosessia.

Suoramallinnuksen parannukset perustustuvat jo aiemmin nähtyyn älykkääseen piirteiden hallintaan ja valintaan. Älykäs piirteiden hallinta mahdollistaa pyöristysten, urien, ulokkeiden ja muiden piirteiden tunnistamisen tilavuudesta yhdellä toiminolla, tehden tuodun tiedon analysoinnista helpompaa ja nopeampaa. Älykkäällä piirteiden valinnalla voidaan etsiä ja valita useita samanlaisia piirteitä tietyllä mitalla tai raja-arvoilla.

Kun tietty ryhmä on valittu, niin sen piirteitä voidaan muokata yhdellä kertaa. Esimerkiksi kaikki 5mm halkaisijalla olevat reiät voidaan muuttaa 10mm kokoisiksi yhdellä operaatiolla. Lue koko artikkeli ’PowerSHAPE 2015 CAD CAMiä varten’

Delcam for SolidWorks 2015 versio

dfs2015Uusi versio sisältää joukon parannuksia 3 -akseliseen jyrsintään, porauksiin, sorvaukseen ja lankasahaukseen.

Monimutkaisten osien 3 -akselisten työstöratojen ohjelmointi on helpompaa ja luotettavampaa, koska uuteen versioon on lisätty automaattinen työkalun pitimen ja varren törmäystarkastelu rouhinta ja viimeistelyradoille. Jos törmäys havaitaan, poistetaan radasta automaattisesti törmäävät osuudet.

Näiden radan osien poistaminen jättää työstämättömiä alueita aihioon, jotka täytyy poistaa pitemmällä työkalulla. Tämä lisä-työstörata generoidaan käyttäen lyhyemmän terän työstöradan jäännösmallia, jolloin työstetään vain jäljelle jäänyt materiaali.

Lue koko artikkeli ’Delcam for SolidWorks 2015 versio’

PowerInspect 2014 versio

powerinspect-20141

Uusi käyttöliittymän on kehitetty parantamaan edelleen ohjelmiston helppokäyttöisyyttä, joka on ollut keskeisessä asemassa kun PowerINSPECT on tullut maailman johtavaksi laiteriippumaksi mittausohjelmistoksi. Muutamassa viimeisimmässä versiossa ohjelmisto on merkittävästi kasvattanut mittaustoimintojen määrää. Ohjelmistoa voidaan nyt käyttää kaikenlaisten yksinkertaisten mittojen ottamiseen, mitata kasvavalla valikoimalla geometrisiä piirteitä, ja se sisältää enemmän työkaluja monimutkaisten 3D pintojen mittaamiseen. Vaikka toimintojen määrä on kasvanut, ohjelmistoa on nyt helpompi käyttää uuden käyttöliittymän kautta.

PowerINSPECT 2014 versiossa käyttäjät voivat luoda omia työkalupalkkeja. Usein käytetyt komennot voidaan ryhmitellä yhteen sopivaan paikkaan. Tämä parantaa myös käytön nopeutta ja helppoutta. Työkalupalkit voidaan viedä toiseen tietokoneeseen tai tuoda toisesta tietokoneesta. Näin käyttäjä voi siirtää työkalupalkit toiseen ympäristöön tai jakaa ne toisten käyttäjien kanssa.

Lue koko artikkeli ’PowerInspect 2014 versio’

Delcamin FeatureCAM sertifioitu Autodesk Inventorille

fcam_inventorDelcam on julkistanut, että sen FeatureCAM -CAM -ohjelmisto on sertifioitu Autodesk Inventor CAD -ohjelmiston sovellutusohjelmistoksi. FeatureCAM -ohjelmisto on testattu Autodesk :n insinöörien toimesta ja varmistettu, että se ylittää korkeimmat kelpoisuus, laatu ja yhteensopivuus standardit.

Jos suunnitelmaan tehdään muutoksia Inventorissa, päivittää FeatureCAM työstöradat nopeasti. Ohjelmisto analysoi muutoksia mallissa ja päivittää automaattisesti työstöradat kaikilla alueilla, johon muutokset ovat vaikuttaneet.

Delcamin uusi PowerMILL

powermill-collision-warning2014R2 versio Delcamin PowerMILL CAM –ohjelmistosta sisältää uusia optioita ennätyksellisen nopeaan ja tarkkaan osien ja työkalujen työstöön. Uudet simulointi- ja räätälöintityökalut ja joustava muokkaus mahdollistavat ohjelmointiaikojen minimoinnin ja työstöaikojen lyhentymisen.

Uuteen version sisältyy myös parannuksia ainutlaatuiseen Vortex suurtehokkuus aineenpoistostrategiaan. Vortexin avulla saadaan nopea ja turvallinen aineenpoisto, koska kovametalliterällä voidaan käyttää täyttä leikkuupituutta ja siten minimoidaan työstöaikoja.  Vortex työstöradoissa kontrolloidaan myös terän kohtaamiskulmaa kappaleeseen ja saadaan siten tasainen tilavuusvirta ja syöttö, sekä minimoidaan terän kuluminen. Suurin uudistus PowerMILL 2014 R2 versiossa parantaa Vortex työstöratojen järjestystä ja siten minimoi nostojen määrää ja ilmaliikkeitä paranten yleistä tehokkuutta.

Lue koko artikkeli ’Delcamin uusi PowerMILL’